Nepovratna sredstva

Vavčer za prenos lastništva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na pripravo poslovnega subjekta na prenost lastništva, neposredno izvedbo prenosa lastništva oz. dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov.
Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij (vključno z B2B)
Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih
Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s priročnikom ILCD.
Vavčer za statusno preoblikovanje družb
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja.
Vavčer za patente, modele, znamke
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave patentne prijave, prijave modela, znamke  in prijave in/ali registracije in/ali vzdrževanja in/ali širjenja prijave v tujino in prevoda prijave
Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja.
Vavčer za prototipiranje
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov, povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.
Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav
Vavčer za pridobitev certifikatov
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi različnih standardov in shem.
Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Predmet javnega naziva je sofinanciranje delo raziskovalcev v podjetju
Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetisjkih dejavnosti
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Vavčer za kibernetsko varnost
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.
Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc
Vavčer za pripravo digitalne strategije
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije
Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala
Predmet javnega naziva je sofinanciranje delo raziskovalcev v podjetju
Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
Javni razpis za podukrep 6.4, podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetisjkih dejavnosti
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
Predmet javnega razpisa so so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021
Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.