Javni razpisi

JAVNI RAZPISI ZA BLAŽENJE POSLEDIC KORONAVIRUSA

(zadnja sprememba 15. 5. 2020)

Za vas ažurno spremljamo informacije o objavljenih in napovedanih javnih razpisih za blaženje posledic koronavirusne krize, tako smo vam pripravili darilo – brošuro, kjer s klikom na spodnjo povezavo brezplačno in preprosto pridete do vseh aktualnih razpisov na temo ukrepov zaradi koronavirusa COVID-19.

 

 

Darilo si brezplačno naložite z enim preprostim klikom na fotografijo.

 

AKTUALNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV

Razpis Javne agencije SPIRIT E-poslovanje

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Več o razpisu E-poslovanje.

Vavčerji Slovenskega podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad razpisuje veliko vavčerjev, poenostavljenih instrumentov financiranja po določenih področjih, od digitalizacije, do skupnih nastopov na sejmih v tujini, prenosa lastništev in še marsičesa.

Osnovni namen vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Več o vavčerjih Slovenskega podjetniškega sklada.

Več o vavčerjih za digitalne storitve.

 

 

 

Vse aktualne informacije za vas na enem mestu.

AKTUALNI JAVNI RAZPISI ZA PRIDOBITEV UGODNIH KREDITOV

Razpis P1 plus 2020

Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa PRILAGODIJO MERILA za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

Več o razpisu P1 plus 2020.

Razpis P7R

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj. Podjetje lahko pridobi tudi dva mikrokredita!

Več o razpisu P7R.

Javni razpis Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave.

Več o razpisu A1.

Neposredno financiranje podjetij za olajšanje poslovanja v času epidemije COVID-19

Je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa COVID-19 in potrebujete kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije, kot tudi za zagotavljanje ponudbe proizvodov in storitev povezanih z izvajanjem preventivnih in kurativnih ukrepov zaradi tega?

Več o neposrednem financiranju s strani SID banke.

MSP9 – neposredni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja

Ukrep je v pripravi.

Prilagoditve obstoječih produktov SID banke v luči COVID-19 krize

SID banka je v odziv na krizo zarado koronavirusa COVID-19 spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte.

Več o prilagoditvi obstoječih produktov SID banke.

Oddaja vloge za odlog plačila kreditnih obveznosti

V primeru, da je poslovanje vašega podjetja zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 že oteženo in zaznavate poslabšanje finančnega položaja, ki bi lahko vodilo do težav pri odplačevanju kreditnih obveznosti vas vabimo, da čim prej oddate vlogo za moratorij oziroma odlog plačila kredita.

Več o oddaji vloge za odlog plačila kreditnih obveznosti.

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

Je vaše podjetje dejavno na področju turizma, gostinstva ali opravlja dejavnost potovalnih agencij oziroma organizatorjev, kjer je tudi prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širjenja koronavirusa COVID-19? Želite izvesti naložbeni projekt s področja namestitvenih zmogljivosti, športne infrastrukture, zabaviščne infrastrukture, kulturne infrastrukture, žičnic, marin ali turističnih letovišč, ki so prav tako pomembni za nadaljni razvoj vaše dejavnosti?

Več o financiranju naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1).

 

 

Če iz kakega razloga ne izpolnjujete pogojev za koriščenje javnofinančnih mehanizmov, kot so razpisi ali vavčerji, vam z veseljem pomagamo do virov financiranja za vaše podjetje iz naslova:

 • kreditov komercialnih bank;
 • investicijskih skladov.
Poiščemo vam primerne možnosti financiranja.

Obveščanje:

 • redno obveščanje o napovedanih in aktualnih javnih razpisih, ki so ustrezni za vašo organizacijo.

Svetovanje:

 • pravni pregled javnega razpisa in razpisne dokumentacije z vidika ustreznosti projektu in priprave popolne prijave;
 • svetovanje o izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje o prilagoditvi projektov za tiste razpise, ki zagotavljajo optimalno stopnjo  sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju;
 • svetovanje pri zbiranju potrebne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi projekte in razpisne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi investicijskih načrtov in poslovnih planov;
 • svetovanje v fazi izvedbe investicije;
 • svetovanje skozi celotno obdobje poročanja;
 • pravni pregled prejetega sklepa oziroma odločbe na vlogo.

Priprava dokumentacije:

 • priprava poslovnih planov, IP, DIIP, finančnih projekcij z ozirom na pogoje in točkovanje razpisa;
 • priprava vložnih obrazcev;
 • priprava zahtevkov za refundiranje;
 • priprava vseh zahtevanih poročil;
 • priprava morebitne pritožbe na odločitev o vlogi.

Celostno vodenje:

 • celostno vodenje projektov pridobitve financiranja s pomočjo javnih razpisov za podjetja, kmetije, občine, NVO-je.

 

 

Vi spijete kavo, nam lahko prepustite skrbi.

 

Komu so razpisi namenjeni?

Podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah. Poudarek je na ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter manjših podjetjih.

Razpisi pokrivajo vse, od gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, kulturnih in športnih prireditev, raziskav in razvoja, vlaganj v posodobitve, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja…

Vi morate samo trdno stati za svojimi načrti in le-te uskladiti s pogoji primernega razpisa.

Kako poteka sama prijava na razpis?

1.način

 • najprej preglejte vse razpise da ugotovite kaj imate na izbiro,
 • izberite najustreznejše in jim poskusite prilagoditi podrobnosti svojih načrtov,
 • izberite razpis kateremu optimalno ustrezate,
 • –začnite s pripravo  prijavne dokumentacije, oziroma poiščite podjetje, ki vam bo le to strokovno naredilo.

2.način

 • oglasite se v podjetju, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev in jim predstavite svojo vizijo, načrte, želje, upe..
 • svetovali vam bomo, podali povzetke primernih razpisov in vam pomagali pri izbiri optimalnega razpisa,
 • naredili bomo celotno dokumentacijo, vi poskrbite samo za pretok informacij in počakate na rezultat razpisa.

V kolikšnem času od odprtja razpisa moramo oddati vlogo?

To določa vsak razpis posebej. Bodite pozorni na datum zaključka razpisa. Nekateri razpisi so odprti do porabe sredstev. Na splošno velja, da dobri razpisi niso odprti dolgo. Najbolje je takoj po odprtju začeti s pripravo dokumentacije. Še bolje je, če ste bili o razpisu obveščeni vnaprej (najave razpisov) in ste se lahko vsaj delno že v naprej pripravili.

Kdaj dobim nepovratna sredstva v primeru, da je vlogi odobreno?

Razpisi v večini subvencionirajo del upravičenih stroškov, ki so nastali po podpisu pogodbe o odobritvi sredstev. Le-te stroške potem najprej v celoti sami pokrijete, nakar zahtevate povračilo za odobren del. So pa izjeme, kot so razpisi s področja zaposlovanja na primer.

V kakšni višini so sofinancirani upravičeni sroški?

Vsak posamezni razpis določuje v kakšni višine se bodo stroški sofinancirali. Običajno gre za sofinanciranje med 20 in 60 %. Pri nekaterih razpisih povezanih z izobraževanjem in nekaterimi drugimi izjemami, pa je lahko financiranje tudi do 100%.

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju javnofinančnih mehanizmov, kot so javni razpisi ali pozivi, vavčerji in podobno.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami, preizkušenimi metodami dela, načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost storitev;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti strankam.

Najdemo vam primerno financiranje rasti in razvoja vašega podjetja.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije, če se odločimo za sodelovanje z vami?

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu s projektom.