Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti za katerega je na voljo do 30.000.000€.

ROK ZA ODDAJO VLOG: 16. 9. 2022
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti.

Na razpis se lahko prijavijo konzorcijski partnerji, ki so samostojni podjetniki posamezniki ali gospodarske družbe. Konzorcij mora biti sestavljen iz najmanj treh in največ osmih konzorcijskih partnerjev. Pogoje za kandidiranje morajo izpolnjevati vsi.

Intenzivnost pomoči je odvisna od velikosti, lokacije in sklopa aktivnosti, ki jih bo konzorcij izvajal in znaša od 10% pa vse do 60% upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški projekta:

1. sklop:

– stroški plač in povračil v zvezi z delom

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (ne sme presegati 30% vrednosti celotnih upravičenih stroškov)

2.sklop:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev

– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis in lahko traja največ 36 mesecev oz. 24 mesecev za konzorcije, ki bodo izvajali samo 2. sklop.

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.