Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv ” Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja” za katerega je na voljo 100.000,00€.

TRENUTNO ZAPRT

Predmet podpore

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM globalni nagradi.

Upravičenci

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so:

 • stroški svetovalne podpori pri:
  • izvedbi samoocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko ali z napredno poslovno matriko)
  • izvedbi zunanje ocenitve po modelu EFQM (z vprašalnikom ali s poslovno matriko aliz napredno poslovno matriko)
  • izdelavi menedžerskega poročila po modelu EFQM

Rezultat izvedenega svetovanja je: 

   1. izvedena izbrana samoocenitev in ustrezno poročilo
   2. izvedena izbrana zunanja ocenitev in ustrezno poročilo
   3. izdelano menedžersko poročilo
 • stroški udeležbe ne EFQM certificiranih usposabjanjih za zaposlene v podjetju, ki bo hkrati oz. je že uveljavljalo stroške pod točko 1 ali 3.

Rezultat zaključenega usposabljanja je:

   1. pridobljeno EFQOM licenčno potrdilo za zaposlenega vključenega v usposabljanje
 • strošek pristojbine za EFQM globalno nagrado (ang. EFQM Global Award)

Rezultat plačane pristojbine je:

   1. sodelovanje na EFQM globalni nagradi

Pogoji za pridobitev sredstev

 • projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva
 • prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta najmanj 5 zaposlenih
 • v vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca in svetovalca z imenom in priimkom 
 • Svetovalci oz. zunanji izvajalci po tem javnem pozivu s0:
  1. za izvedbo svetovalne storitve: svetovalci iz evidence svetovalcev za uvajanje poslovne odličnosti, ki je objavljena TUKAJ.
  2. za usposabljanje za zaposlene: zunanji izvajalci, ki so navedeni TUKAJ.
 • predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški
 • strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravičen, če je zunanji izvajalec povezano podjetje, družinski član ali zakoniti zastopnik upravičenca.

Finančne določbe

Minimalna zaprošena višina sofinanciranja znaša 300,00€, maksimalna pa do 9.999,99€, od tega:

 • do 7.000€ za srednje velika in do 4.000€ za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.1 javnega poziva
 • do 2.999,99€ za srednje velika in do 2.000€ za mikro in mala podjetja za stroške pod točko 10.2 javnega poziva
 • do 9.999,99€ za stroške pod točko 10.3 javnega poziva

Razpisna dokumentacija