Digitalna preobrazba

Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9

V Podjetniškem Projektnem Centru ANAplus nadaljujemo z jeseni 2019 začetim projektom gradnje inovacijskega podjetniškega ekosistema Digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9, v sklopu katerega je cilj v povezati kar 500 slovenskih mikro, malih ali srednjih podjetij v inovacijski ekosistem za lažjo in hitrejšo uvedbo optimalnih digitalnih rešitev in tako pospešiti digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva.

Oglejte si Katalog digitalnih rešitev za člane digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9 in kakšne ugodnosti so na voljo članom. Kako se vključite, si preberite spodaj.

 

  Projekt smo začeli in vodimo sami, smo ga pa nedavno prijavili tudi na poseben evropski razpis z namenom blaženja posledic COVID-19 krize.

Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9 skozi vrsto aktivnosti mapira stanje digitalne zrelosti v slovenskih podjetjih in posameznim podjetjem predlaga optimalne strojne ter programske rešitve. Obenem vas seznanja z vrsto nacionalnih pa tudi evropskih programov financiranja in drugih aktivnosti, namenjenih izboljšanju digitalnega poslovanja podjetij s posebnim poudarkom na poslovanje v oteženih razmerah epidemije COVID-19.  

Osrednji namen inovacijskega ekosistema Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9 je v slovenska podjetja hitro in finančno sprejemljivo uvesti optimalne digitalne rešitve, ki bodo občutno pripomogle k uspehu podjetij in doprinesle h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva tudi v teh kriznih razmerah ter prehod na digitalno zrelo gospodarstvo. Predstavljeni vam bodo primeri dobre prakse prvih udeležencev projekta, kjer boste lahko prejeli koristne napotke neposredno od podjetij, v katerih digitalna preobrazba že poteka ob pomoči nepovratnih spodbud. Prav tako vam bodo predstavljene različne digitalne rešitve in njihovi učinki.

Primer dobre prakse izdelave digitalne strategije za GP Terakop.

ZAKAJ IN KAKO SE VKLJUČITI V ANA+DIH 1.9?

Kdo se lahko vključi v projekt digitalnega projektnega stičišča?

Vsako mikro, malo ali srednje veliko slovensko podjetje.

Kaj vključitev pomeni za podjetje, kakšni so stroški in obveznosti?

Vključitev v projekt je brezplačna in nezavezujoča z vaše strani.

Zakaj biti del inovacijskega ekosistema digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9?

Vaše želje in težave na področju digitalnega poslovanja bo analizirala skupina strokovnjakov s področja digitalnih rešitev in podala optimalne rešitve za vas. Za stroške uvedbe teh rešitev vam bomo poiskali sofinanciranje ob pomoči javnih razpisov in pozivov, ponudniki predlaganih rešitev bodo ponudili svoje storitve udeležencem projekta po znižanih cenah, ki bodo odvisne od števila udeležencev v projektu. Predstavljeni vam bodo primeri dobre prakse prvih udeležencev projekta, kjer boste lahko prejeli koristne napotke neposredno od podjetij, v katerih digitalna preobrazba že poteka ob pomoči nepovratnih spodbud. Prav tako vam bodo predstavljene različne digitalne rešitve in njihovi učinki.

Kako se vključim v projekt digitalnega projektno stičišča kot iskalec digitalnih rešitev?

V projekt se vključite z izpolnitvijo vprašalnika o digitalnih potrebah podjetij.

Kako se vključim v projekt digitalnega projektnega stičišča kot ponudnik digitalnih rešitev?

V projekt se vključite z izpolnitvijo vprašalnika za ponudnike digitalnih rešitev.

Vključite se z izpolnitvijo vprašalnika.

Koristi digitalne preobrazbe podjetja

Digitalna preobrazba določa nov način dela in poslovanja, ki med drugim vključuje nenehen proces izboljšav, procese inoviranja ter nenazadnje drugačno kulturo kot klasični način poslovanja, pot in način pa definira kakovostno pripravljena digitalna strategija. Vse to pozitivno vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti podjetja ter bolj okolju prijazno trajnostno poslovanje.

Kaj digitalizacija in digitalna preobrazba prinaša vašemu podjetju? Rezultati uspešne digitalne preobrazbe so:

 • višja učinkovitost procesov v proizvodnji, administraciji in podpornih službah,
 • energetsko in snovno  (materialno, časovno in človeško) učinkovitejši proizvodni procesi,
 • izboljšana motiviranost in izkušnja zaposlenih,
 • boljša kakovost uporabniške izkušnje in višja lojalnost kupcev,
 • povečanje zadovoljstva kupcev,
 • novi kupci,
 • boljša administrativna podpora poslovanju in višja učinkovitost,
 • boljša preglednost nad procesi (vizualiziramo procese),
 • skrajšanje časa izvajanja procesov,
 • večja produktivnost, manj stroškov, večja stroškovna učinkovitost,
 • boljša cenovna konkurenčnost na trgu,
 • hitreje se učimo in dosegamo nenehni napredek,
 • ustvarimo kulturo odprtosti za raznovrstne procesne inovacije,
 • krepi ugled podjetja.

 

Podjetniški projektni center ANAplus je vaš ključ do uspešne digitalne preobrazbe.

Usposabljanja za digitalno preobrazbo

Spodaj navajamo naslove in področja usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc ter način izvedbe in izvajalce z njihovimi referencami. Več o posameznem usposabljanju najdete v brezplačno dostopnem Katalogu usposabljanj za pridobitev digitalnih kompetenc 2020 našega podjetja.

Katalog usposabljanj si brezplačno namestite s preprostim klikom na fotografijo.

Naslovi in področja usposabljanj

POTROŠNIŠKA IZKUŠNJA V DIGITALNI DOBI

Usposabljanje spada pod področje “Digitalna izkušnja potrošnika” in je priporočljivo za vodje, načrtovalce in razvijalce, marketing ter prodajo.

KLJUČ DO VARNEGA DIGITALNEGA POSLOVANJA

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Kibernetska varnost” in je priporočljivo za vodje ter vse, ki imajo dostop do informacijskega sistema, posebej v zvezi s finančnimi odločitvami, kot je računovodstvo ali drugimi občutljivimi podatki (osebni podatki, poslovne skrivnosti, ipd).

TEHNOLOGIJA V ROKAH LJUDI

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Učinkovita uporaba digitalnih tehnologij” in je priporočljivo za vodje ter vse, ki uporabljajo splet in tehnološko podprte delovne postopke.

KLIK NA KLIK, DIGITALNA PALAČA?

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Digitalni poslovni model” in je priporočljivo za vodje, načrtovalce in razvijalce v podjetju ter prodajo.

DIGITALIZIRAM.SE

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Digitalizacija procesov” in je priporočljivo za vodje, načrtovalce in razvijalce v podjetju ter R&D specialiste.

POSLOVANJE IZ NASLANJAČA

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Prisotnost na spletu” in je priporočljivo za vodje, kadrovsko službo in predstavnike subkultur v podjetju.

RAVNANJE Z LJUDMI V DIGITALNI DOBI

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Drugo: Ravnanje z ljudmi v digitalni dobi” in je priporočljivo za vodje ter kadrovsko službo.

VARNO IN ZDRAVO V DIGITALNEM SVETU

Usposabljanje spada pod kompetenčno področje “Drugo: Varnost in zdravje digitalnih delovnih mest” in je priporočljivo za odgovorne osebe podjetja za varnost in zdravje pri delu, vodje in kadrovsko službo.

Oblika in trajanje usposabljanj Usposabljanje se izvede v 12 šolskih urah, oblika pa dogovori skladno z željami, potrebami in zmožnostmi strank oziroma udeležencev. Praviloma prakticiramo hibridno metodo izobraževanja, kombinacijo podajanja vsebin po digitalnih in analognih kanalih, odvisno od vsebine, stopnje predznanja udeležencev in drugih dejavnikov, saj se v največji meri prilagodimo stankam, usposabljanja pa izvajamo na podlagi empatije, ki nam pomaga razumeti vaše perspektive.

Hibridna usposabljanja o digitalnih temah.

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju digitalizacije oziroma digitalne preobrazbe podjetij. Kakovost naših storitev zagotavljamo z bogatimi izkušnjami in priznanji dobrih praks, podjetniškim inovacijskim ekosistemom, načeli podjetja ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • priznanja dobrih praks za izdelane digitalne strategije;
 • učinkovito izvedena usposabljanja zaposlenih;
 • mentorstvo pri procesu digitalne preozbrazbe;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti specifiki panoge in okoliščin stranke.

Pišemo uspešne digitalne zgodbe, ne le vlog za razpise.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije ali usposabljanj? Do izdelave dokumentacije oziroma izvedbe usposabljanj, so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in velikost podjetja, enako usposabljanja, kjer je odvisno od števila srečanj oziroma udeležencev v posamičnem primeru. Strošek tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu z definiranimi potrebami.