NEPOVRATNE SPODBUDE ZA ŽE IZVEDENE INVESTICIJE

Spoštovani,

ste v vašem podjetju v letošnjem letu izvedli investicijo na katerem izmed spodaj navedenih področij?

A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,
B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,
C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,
E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,
H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,
I – optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,
J – zamenjava sistema razsvetljave v stavbi,
K – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
L – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,
M – uvedba sistema upravljanja z energijo,
N – energetska učinkovitost v tehnološkem procesu (nakup strojev in naprav).

V kolikor je odgovor DA, nas kontaktirajte in preverite ali lahko preko Javnega poziva 106FS-PO23 pri Eko skladu prejmete NEPOVRATNO SPODBUDO V VIŠINI DO 20% neto zneska investicije.

Do nepovratne spodbude so upravičene pravne osebe in samostojni podjetniki iz celotne Slovenije.
Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v lasti prijavitelja.
Za ukrepe od A do D mora biti gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010 oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 150. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: GZ-1) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.
Za ukrepe od E do N pa mora biti uporabno dovoljenje za stavbo izdano pred 1. 1. 2023 (v kolikor je uporabno dovoljenje potrebno).

Za vse dodatne informacije, svetovanje in pomoč pri pripravi vložne dokumentacije smo vam na voljo na naši
modri številki 040 200 358, 040 642 239, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali osebno v naši pisarni.