Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji

  • Domača stran
  • Novice
  • Novice
  • Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis kjer se dodeli podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025

ROK ZA ODDAJO VLOG: 15. 11. 2022

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja.

FAZA A zajema do 5 mesečni proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju, kjer je podjetje deležno storitev ekspertnega svetovanja.

Po uspešno zaključeni FAZI A podjetje prijavi prioritetni izvedbeni projekt v FAZO B in lahko prejme sofinanciranje izvedbe projektnih aktivnosti od najmanj 40.000 EUR do največ 90.000 EUR (SKLOP I) ali od najmanj 10.000 EUR do največ 40.000 EUR (SKLOP II) v skladu s upravičenimi stroški sofinanciranja.

Upravičeni stroški so; stroški svetovalnih storitev, investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, stroški osebja, objektov in zemljišč, stroški pogodbenih raziskav, znanj in patentov ter materiala, zalog in posredni stroški.
Višina sofinanciranja je odvisna od posameznega upravičenega stroška in se giblje med od 50 in 100%.

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.