Javni razpis podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022  za katerega je na voljo 8.932.207,66€.

ZAPRT

Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2022

Predmet in namen podpore

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Podpora je namenjena mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Upravičenci

Upravičenec je mladi kmet, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva, družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje so na dan oddaje vloge stari od 18 do vključno 40 let.

Ob oddaji vloge vzpostavitev kmetijskega gospodarstva še ne sme biti dokončana.

Obveznosti upravičenca

V devetih mesecih od datuma izdaje mora začeti izvajati poslovni načrt.  Vzpostaviti knjigovodstvo. Upravičenec ne sme zmanjšati obsega zemljišč.  Samostojni podjetnik in družba z enim družbenikom morata imeti registrirane izključno kmetijske dejavnosti do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka.

Pogoji za pridobitev sredstev

Upravičenec mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 6. členu uredbe.

Finančne določbe

Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči.

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000€

Pri sklopu B znesek podpore znaša 18.600€ na mladega kmeta, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vklučen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.

Podpora se izplača v 2 obrokih in sicer prvi obrok v  višini 70% dodeljenih sredstev in drugi obrok v višini ostalih 30% dodeljenih sredstev.

Uredba