Razvoj in inovacije

Pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev za razvojne projekte

Nudimo vam svetovanja ter vam pripravimo vso dokumentacijo s področja:

 • nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj je razvoj novega ali izboljšanega izdelka, procesa ali storitve, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju oziroma
 • povratnih sredstev (kreditov) za razvojne projekte, katerih namen je naložba v nova opredmetena ali neopredmetena osnovna sredstva, ki se nanaša na povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne ali izboljšane proizvode, procese ali storitve.

 

Najdemo vam vire za razvoj novega ali izboljšanega izdelka, procesa ali storitve.

Nepovratna sredstva v turizmu

Nudimo vam svetovanja ter pripravo vložne dokumentacije s področja :

 • nepovratnih sredstev za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja in si s tem okrepijo konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri tem je bil poudarek tudi na digitalnih vsebinah, kjer vam prav tako z veseljem pomagamo.

 

Najdemo vam možnosti nepovratnih sredstev za razvoj in promocijo novih ter inovativnih turističnih proizvodov gospodarstva.

Davčne olajšave za raziskave in razvoj

Nudimo vam svetovanja ter pripravo vložne dokumentacije s področja davčnih olajšav:

 • za vlaganja v raziskave in razvoj (notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, nakupom raziskovalno-razvojnih storitev).

Prav tako vam svetujemo pri drugih področnih davčnih olajšavah za vaše podjetje:

 • za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva;
 • za zaposlovanje;
 • za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • za donacije;
 • za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

Slovenska zakonodaja omogoča, da podjetja uveljavijo olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj inovativnih produktov.

Evropski razpisi – pomoč in priprava dokumentacije

Nudimo vam svetovanja ter pripravo vložne dokumentacije in poročanja s področja evropskih razvojnih mehanizmov:

Prav tako za vas spremljamo in pripravimo poročila v okviru aktualnih evropskih razpisov.

 

Najdemo vam vire iz evropskih skladov, ki vam pomagajo financirati vaše razvojne projekte.

Nudimo vam kakovostne poslovne in projektne storitve na področju razvoja, raziskav in inovacij ter priprave vlog za temu namenjene slovenske in evropske razpise.

Kakovost naših storitev zagotavljamo z večletnimi izkušnjami, z odličnimi rezultati obravnavanih projektov, zadovoljnih strankah ter visoko motiviranimi, strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci, ki v okviru podjetja zavzeto skrbijo za uspešno izvedbo projektov.

 

Naše konkurenčne prednosti pri izvajanju storitev so:

 • visoka kakovost storitev;
 • nudenje celotne podpore od zasnove do izvedbe projekta;
 • nudenje podpore tudi po končani izvedbi projekta pri pripravi potrebnih poročil;
 • oblikovanje optimalnih in ugodnih rešitev za uspešno pridobitev finančnih sredstev;
 • visoka stopnja prilagodljivosti specifiki stranke.

Podpora od zasnove do izvedbe projekta.

Kakšni so stroški izdelave dokumentacije ali usposabljanj?

Do izdelave dokumentacije so vsa svetovanja, preliminarni izračuni ipd. brezplačni. Stroški izdelave dokumentacije so vezani na zahtevnost dokumentacije in višino pridobljenih sredstev. Strošek izdelave dokumentacije tako dogovorimo individualno z vsako stranko posebej v skladu s posameznim projektom.