Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

NA VOLJO SO NEPOVRATNA SREDSTVA ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Spoštovani, obveščamo Vas, da je objavljen težko pričakovani javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za investicije na obmejnih problemskih območjih. Poleg nepovratnih sredstev je za investicijo mogoče pridobiti tudi kredit. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge pa do 18. 10. 2025. Upravičeni stroški so: gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/prostorov vendar do največ 50% […]
Preberi več

Mikrokredit P7-2023

Obveščamo Vas, da so preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za katere je razpisano 30.000.000€.  V našem podjetniškem centru prijavljamo samo na prvi rok, ki je 22. 5. 2022, ker je velika verjetnost, da sredstev za drugi, tretji in četrti rok ne bo več ostalo. Splošne informacije: obrestna mera: 0,8% + 37,5% 6 mesečni […]
Preberi več

OBVESTILO – NAPOVED JAVNIH RAZPISOV MGTŠ ZA LETO 2023

Spoštovani, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na današnji tiskovni konferenci predstavilo načrt razvojnih spodbud za podjetja za leto 2023. Načrt razvojnih spodbud, ki je objavljen na ministrstvu  in vsebuje: – načrt neposrednih spodbud MGTŠ, – načrt širšega ekosistema spodbud MGTŠ, – evropski nivo spodbud. Poleg razpisov MGTŠ so podjetjem v letu 2023 na […]
Preberi več

V PRIČAKOVANJU RAZPIS ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Pozdravljeni, obveščamo Vas, da se pričakuje odprtje javnega razpisa za problemska obmejna območja po katerem lahko zaprosite do 50% nepovratnih sredstev za upravičene stroške. Upravičeni stroški bodo prevdidoma stroški nakupa strojev, gradbenih del, nakupa objektov, opreme in stroški nematerialnih investicij. Upravičenci bodo predvidoma vsa podjetja, ki se nahajo na obmejnih problemskih območjih: Ajdovščina, Apače, Bistrica […]
Preberi več

BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO POVRATNIH SREDSTEV

Sporočamo vam, da bo spodaj predstavljeni brezplačni webinar na temonepovratnih spodbud potekal v torek, 31.1. ob 10.uri, na katerem bomopredstavili najugodnejše vire kreditiranja: mikroposojila in kredit z garancijo s strani Slovenskega podjetniškega sklada, ugodna posojila SID banke, posojila s strani Slovenskega regionalno razvojnega sklada, mikroposojila s strani Primorske hranilnice Vipava d. d. v sodelovanju s […]
Preberi več

BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO NEPOVRATNIH SPODBUD ZA KROŽNO TRANSFORMACIJO PODJETIJ

Sporočamo vam, da bo spodaj predstavljeni brezplačni webinar na temo nepovratnih spodbud potekal v sredo, 25.1. ob 10.uri. Poleg navedenih predavateljev bo na dogodku sodelovala tudi ga. Sibil Klančar, v.d. direktorice Direktorata za razvojna sredstva MGRT. BREZPLAČNI WEBINAR NA TEMO NEPOVRATNIH SPODBUD s poudarkom na hitrejši ter lažji TRAJNOSTNI, DIGITALNI IN KROŽNI TRANSFORMACIJI podjetij. Prehod […]
Preberi več

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni poziv za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije za katerega je na voljo 10.000.000€. Rok za oddajo vloge je do objave zaključka javnega poziva. Predmet in namen podpore Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči […]
Preberi več