INTERREG Italija-Slovenija, Avstrija-Slovenija, Hrvaška-Slovenija.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je še možna prijava na program INTERREG Italija-Slovenija, Avstrija-Slovenija, Hrvaška-Slovenija. Program zahteva partnerstvo slovenskega prijavitelja in prijavitelja iz Italije ali Avstrije ali Hrvaške (odvisno na kateri program se prijavljate).

Upravičeni prijavitelji so:
 – zasebna podjetja (samo določene vsebine),
 – lokalne, regionalne, nacionalne oblasti in druge javne ustanove in agencije,
 – akademske in izobraževalne ustanove,
 – raziskovalni centri,
 – organi civilne zaščite in reševalne službe,
 – reševalne organizacije,
 – organizacije civilne družbe.


Upravičene vsebine projektov:
  – Trajnostni gospodarski razvoj, ki temelji na kulturnih in turističnih potencialih (krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, socialni vključenosti in socialnih inovacijah),
  – Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in odpornosti na nesreče,
  – Spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo,

  – Razvoj znanj, spretnosti ter kompetenc za delo in življenje,
  – Krepitev usklajevanja in sodelovanja med institucijami.

Za vse dodatne informacije, svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti ter strokovno pripravo vložne dokumentacije smo vam na voljo na tel. št. 040 642 239 ali preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu .