MIKROKREDITI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 NOVEMBER 2021

Spoštovani,

V novembru se bo odprl nov produkt za mikrokredite za mikro in mala podjetja, ki so utrpela škodo zaradi epidemije COVID-19. 

Produkt omogoča mikro, malim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov  (do 50.000,00 EUR na posamezno stranko) za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri za stranke Od SB1-SB5 samo 0,9%, na dobo 5 let
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega.