ISKRE

Anina zgodba plus

O nas

Želja po pomoči, interdisciplinarno strokovno znanje in podjetniški značaj so združeni v delu in kulturi Podjetniškega projektnega centra ANAplus, ki odseva zgodbo ustanoviteljice, Ane Kolar.

V podjetju nas odlikuje empatija, zaradi katere razumemo vaše želje in potrebe. Z nami tako podjetne, vztrajne, resne osebe in gospodarske družbe zagotovo lažje in hitreje uresničite svoje zamisli, radi pa vam stojimo ob strani in rastemo z vami! Smo učinkovita podpora tistim, ki imate sanje in jih upate uresničiti, tudi če je aktualno vprašanje kako izpluti iz krize kot zmagovalci.

Naše delo imamo radi, saj nam predstavlja vsak projekt drugačen izziv, pri vseh pa je cilj in največja nagrada zadovoljna stranka. Nenehno izpolnjujemo svoja znanja in kompetence z obiski različnih strokovnih konferenc, predavanj in podobnih dogodkov, o čemer vas praviloma obveščamo s povzetki teh ali pa preko višje kakovosti naših storitev.

Naša vizija je s strokovnimi storitvami pomagati kar največjemu številu dobrih idej do uresničitve v praksi.

Naši cilji pa so, da do potankosti poznamo vse specifike tako domačih, kot mednarodnih razpisov. S strokovnim, vestnim in odgovornim delom vam najdemo kar najbolj primerne vire financiranja za lažjo uresničitev Vaših načrtov.

 

Človeški potencial in kvaliteta življenja nasploh je naše glavno merilo tako med sodelavci kot poslovnimi partnerji. Z uresničitvijo dobrih idej želimo tako prispevati k poti do zadovoljstva vseh nas in nasloviti problematike digitalne preobrazbe podjetij, upravljanja s starajočo se delovno silo, skladnosti dokumentacije z aktualnimi predpisi, razvoja in inovacij in še mnogo več.

Zelo veliko nam pomeni tudi pomoč tistim, ki na krila s pomočjo podjetništva sploh ne pomislijo, ker morajo najprej zadovoljiti osnovne potrebe po hrani, varnosti, zdravju, izobrazbi… Dobrodelnost bo tako naša stalna in pomembna dejavnost, saj je med temeljnimi vrednotami podjetja, ki jo odseva tudi etični kodeks Podjetniškega projektnega centra ANAplus.

Pri Podjetniškem projektnem centru ANAplus tako ne boste dobili le strokovno napisane vloge za razpis, mi pišemo Vaše uspešne podjetniške zgodbe.

Interdisciplinarna ekipa podjetniškega projektnega centra ANAplus se potrudi za to, da smo vaše podjetniške ISKRE. Zakaj vaše ISKRE?

Dodamo vam I v inovativnost, S v strategijo, K v kulturo, R v razvoj in E v empatijo.

Vsak v naši ekipi ima svoj splet izkušenj, znanj, veščin in spretnosti, s katerimi se dopolnjujemo v sodelovanju pri projektih vašega razvoja.

Ana Kolar

Finančne analize

Ana je diplomantka Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V svoji več kot 14 let dolgi karieri kot podjetnica, je pokrivala različna področja dela in sicer od javnih razpisov, vodenja podjetja, ljudi in projektov ter dela s finacanmi, kar ji je prineslo širok spekter znanja in izkušnje, ki jih sedaj uporablja kot direktorica in strokovnjakinja za finančne analize in projekcije.

Njeno področje dela obsega vodenje in razvoj podjetja, izdelavo preliminarnih ocen uspešnosti projektov, iskanje najustreznejših virov financiranja za stranke, pripravo razpisne dokumentacije, pripravo poročil o projektih ter finančno analitiko projektov.

Odlikujejo jo vrline, kot so natančnost, požrtvovalnost in prijaznost ter bogata neformalno in formalno pridobljena znanja ter izkušnje ob vodenju lastnega podjetja, kar uspešno prenaša na projekte strank podjetja.

Diana Ščurek

Javni razpisi

Diana je diplomantka Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru in podiplomska študentka magistrskega programa Ekonomske fakultete v Ljubljani. V svoji karieri je pokrivala različna področja dela, in sicer od nabave, prodaje, finančne in kadrovske funkcije, kar ji je prineslo širok spekter znanja in izkušnje, ki jih sedaj uporablja kot Vodja področja javnih razpisov v podjetju, kjer je že peto leto.

Njeno področje dela obsega stik s strankami, pripravo kadrovskih strategij, izdelavo preliminarnih ocen, iskanje najustreznejših virov financiranja za stranke, pripravo razpisne dokumentacije, pripravo poročil o projektih, obvladovanje sistema izdelave in kontrole terminskega in finančnega načrtovanja projektov ter nadzor izvajanja z zagotavljanjem tehnične in izvedbene dokumentacije, pripravo zahtevkov in poročil.

Odlikujejo jo vrline, kot so kredibilnost, požrtvovalnost in prijaznost ter odlično razvite komunikacijske sposobnosti, vodstvene in organizacijske veščine in posluh za stranke, kar vsakodnevno kaže v komunikaciji s strankami na terenu ali po telefonu oziroma digitalnih kanalih.

Mateja Rošer

Javni razpisi

Mateja je magistrica ekonomskih in poslovnih ved Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru. V svoji karieri je pokrivala različna področja dela na občinski upravi Mislinja, kjer je opravljala različna administravina dela, kot so skrb za evidence, priprava strokovnih gradiv in poročil, delo s strankami ter pisanje upravnih aktov na oddeklu za gospodarstvo, javne službe in promet, ki jih sedaj uporablja v zalednem poslovanju podjetja, kjer je že drugo leto.

Njeno področje dela obsega vodenje in koordinacijo projektov, priprava vlog za prijave podjetij na razpise, izdelavo poslovnih načrtov za podjetja, tržnih raziskav, zahtevkov za izplačila in razno drugo potrebno dokumentacijo ter pripravo zahtevkov in poročil.

Odlikujejo jo vrline, kot so natančnost, marljivost, zanesljivost in vztrajnost ter njena večna pripravljenost na pomoč, kar vsakodnevno izkazuje tako v odnosu do ekipe kot v stikih s strankami.

Zunanji sodelavci

Občasna strokovna pomoč

Občasno po potrebah posamičnih projektov angažiramo vrhunske strokovnjake k sodelovanju za dosego vaših ciljev.

Vabljeni k predlogu za sodelovanje, v kolikor vidite stično točko vaših kompetenc z našo dejavnostjo.

Predlog z vašimi referencami nam lahko pošljete na pisarna@anaplus.eu