JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23).

RAZPIS SE 30. 6. 2022 ZAPRE
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo MIKRO PODJETJA z do 5 zaposlenih, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost:

– C16 (Obdelava in predelava lesa) ali
– C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina nepovratne spodbude projekta mora znašati vsaj 5.000 EUR ter največ 50.000 EUR. Pri čemer nepovratna spodbuda znaša 60% vseh upravičenih stroškov (primer: 83.000 eur upravičeni stroški, od tega 49.800 eur nepovratna spodbuda).

Prednost imajo podjetja:

– z dobro bonitetno oceno,
– ki poslujejo že več kot 11 let,
– se ukvarjajo z drugo stopnjo predelave lesa,
– predelajo več listovcev kot iglavcev,
– so locirana v občini z nižjim koeficientom razvitosti in/ali v obmejnem problemskem območju in/ali na območju Triglavskega narodnega parka.

Upravičeni stroški projekta:

– stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev),
– stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis in konča 15. 10. 2023.

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.