Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva  za katerega je na voljo 44.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 28. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega […]
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih  za katerega je na voljo 30.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij na […]
Preberi več

P4I 2022 – Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih za katerega je na voljo 20.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 29. 3. 2022 in 12. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so povezana s širitvijo […]
Preberi več

Javni razpis – spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO za katerega je skupno na voljo 45.000.000,00€. Rok za oddajo vloge za 1. odpiranje: 17. 5. 2022 in za 2. odpiranje: 3. 4. 2023. Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod […]
Preberi več

Planirani razpisi Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2022

Obveščamo Vas o planiranih javnih razpisih Slovenskega podjetniškega sklada v letu 2022. Njihov plan za leto 2022 je naslednji: P1 PLUS 2022, garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (april 2022) P7R 2022, mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS (april 2022) P2 2022, spodbude za zagon inovativnih podjetij (februar 2022) P4l 2022, spodbude […]
Preberi več

Podjetniški ANA+ natečaj

Vabimo vsa zainteresirana mlada podjetja in bodoče podjetnice in podjetnike, da se prijavite na podjetniški ANA + natečaj, na katerem bomo podprli inovativne programske rešitve. Vsebino javnega poziva si lahko preberete v razpisni dokumentacij, katere del je tudi prijavni obrazec, ki ga izpolnete in pošljete na naslov: digitalno@anaplus.eu Razpisna dokumentacija
Preberi več

Posojila za investicijske projekte v gospodarstvu

Obveščamo Vas, da je odprt drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1 za katerega je na voljo 6.727.985EUR. Rok za oddajo vloge: 28. 3. 2022 Cilj in ukrep javnega razpisa Cilj javenga razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: pozitivni učinek na konkurenčnost spodbujanje zaposlitvenih možnosti varstvo okolja […]
Preberi več

Javni razpis podukrep 6.1 pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 2022

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022  za katerega je na voljo 8.932.207,66€. ZAPRT Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2022 Predmet in namen podpore Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Podpora je namenjena mladim kmetom […]
Preberi več

Rezultati P4D21 končno znani!

Spoštovani podjetniki, ki ste trenutno na poti digitalne preobrazbe, s ponosom vam sporočamo iskrene čestitke in se zahvaljujemo za vaše zaupanje pri sodelovanju pri prijavi in oblikovanju projekta digitalne preobrazbe vašega podjetja, ki je visokemu številu vlog in posledično minimalnem pragu navkljub dobilo odobreno projektno sofinanciranje! Na javnem razpisu P4D2021 smo namreč pomagali prijavljati kar […]
Preberi več