Author: anaplus

Novo leto, nove davčne olajšave za naložbe v digitalno in zeleno preobrazbo

Spoštovani, z letom 2022 so se uvedle spremembe davčne zakonodaje, konkretneje dopolnilo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in sicer novela št. 172/21 je dodala določilo 55. c člena, ki poleg računalniške opreme (že določal 55.a člen) med davčne olajšave podjetja šteje tudi: 1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke  ter 2. okoljsko prijazne […]
Preberi več

7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naožbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih prozivodov za leto 2021 za katerega je na voljo 21.200.000€. Rok za oddajo vloge je 1. 6. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Predelava kmetijskih […]
Preberi več

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Obveščamo Vas, da so od konca meseca decembra in do 25. 3. 2022 (več prijavnih rokov) preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo za katere je skupno na voljo 10.800.000€. Splošne informacije: vpliv pandemije se dokazuje z znižanjem prihodkom v  primerjalnem obdobju 2019/2020 višina kredita: od 5.000€ […]
Preberi več

Mikrokredit P7-2021

Obveščamo Vas, da so od konca meseca decembra in do 1. 3. 2022 preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za katere je razpisano 15.000.000€.  Splošne informacije: obrestna mera: 0,8% + 37,5% 6 mesečni EURIBOR (če je euribor negativen, pomeni da je obrestna mera samo 0,8%) ročnost kredita: 2, 3, 4 ali 5 let moratorij: […]
Preberi več

Skrb za zdravje na digitalnih delovnih mestih

Spoštovani, v PPC ANAplus se zavedamo, da kdor deli, drugim dobro naredi (ang. sharing is caring), kar je eno izmed načel naše digitalne kulture. Zato smo ob zavedanju in poznavanju problematike (slovenskih) javnih razpisov in drugih virov finančnih sredstev za podjetja, za vas pripravili v sklopu naše predstavitve na Digitalnem središču Slovenije tudi delavnico o […]
Preberi več

Kdor deli, drugim dobro naredi

Spoštovani, v PPC ANAplus se zavedamo, da kdor deli, drugim dobro naredi (ang. sharing is caring), kar je eno izmed načel naše digitalne kulture. Zato smo ob zavedanju in poznavanju problematike (slovenskih) javnih razpisov in drugih virov finančnih sredstev za podjetja, o čemer na spodnjem intervjuju (predvajanim na PlanetTV) na kratko pove naša direktorica, za […]
Preberi več

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželje 2014-2020 za leto 2021

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021 za katerega je na voljo okvirno 2.000.000€. Rok za oddajo vloge je 24. 1. 2022 Predmet podpore Podpora iz operacije ureditev gozdne infrastrukture je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak ter […]
Preberi več

PPC ANAplus med finalisti izbora najbolj inovativnih slovenskih podjetij!

Spoštovani, z velikim veseljem delimo vabilo na Slovensko razglasitev najbolj inovativnih slovenskih podjetij v Digitalnem središču Slovenije, kjer smo svoj razvoj in dosežke izpostavili med skoraj 100 najbolj inovativnimi slovenskimi podjetji ter sodelovali na Festivalu rešitev. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javne agencije, ter Gospodarske zbornice […]
Preberi več