Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma. ROK ZA ODDAJO VLOG: 5. 12. 2022 V okviru investicije mora biti vsaj 50 % upravičenih stroškov investicije namenjenih ukrepom za doseganje višje energetske učinkovitosti. Do podpore so upravičena mikro, mala, srednje velika in velika podjetja iz celotne […]
Preberi več

P7CE KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen razpis P7CE 2022 za katerega je na voljo 32.000.000€ ROK ZA ODDAJO VLOGE: 15. 11. 2022 TRENUTNO ZAPRT Obrestna mera znaša je 0,35% fiksni del plus 6 mesečni EURIBOR. Upravičeni stroški so stroški obratnih sredstev. Najnižji znesek kredita je lahko 20.000€, najvišji pa 100.000€. Pogoji za prijavo: upravičeni do […]
Preberi več

KREDIT PRI SID BANKI BREZ DODATNEGA ZAVAROVANJA

Obveščamo Vas, da so pri SID banki na voljo krediti z nižjo obrestno mero, za katera podjejte ne potrebuje dodatnega zavarovanja. Prijava možna samo do vključno 29. 10. 2022. TRENUTNO ZAPRTA PPRIJAVA Najmanjši znesek kredita je 100.000€, največji pa 1.800.000€.  Doba odplačevanja je od enega do 12 let z možnostjo koriščenja moratorija. Moratorij je lahko […]
Preberi več

Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti za katerega je na voljo do 30.000.000€. ROK ZA ODDAJO VLOG: 16. 9. 2022   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov za izvedbo PD projektov, ki jih izvajajo konzorciji in so usmerjeni v zeleni prehod in krožno gospodarstvo za krepitev odpornosti. […]
Preberi več

JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU

Spoštovani! Obveščamo vas, da je objavljen JAVNI RAZPIS SPODBUDE ZA MIKROPODJETJA V LESARSTVU (MIKRO 22-23). RAZPIS SE 30. 6. 2022 ZAPRE   Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali […]
Preberi več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE VELIKIH INVESTICIJ ZA VEČJO PRODUKTIVNOST IN KONKURENČNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji  za katerega je na voljo 88.500.000,00€. Rok za oddajo vloge je 22. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevale k doseganju višje dodane […]
Preberi več

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva  za katerega je na voljo 44.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 28. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti projektov celovite digitalne preobrazbe podjetij ali digitalne preobrazbe njihovih posameznih poslovnih funkcij. Projekte bodo izvajali konzorciji podjetij, sestavljeni iz najmanj enega […]
Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih  za katerega je na voljo 30.000.000,00€. Rok za oddajo vloge je 11. 4. 2022 Predmet podpore Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij na […]
Preberi več