Kategorija: Novice

KREDITI PO 0,5% FIKSNI OBRESTNI MERI ZA PODJETJA, KI SO UTRPELA NEPOSREDNO ŠKODO V POPLAVAH

Spoštovani! Obveščamo vas, da je odprt javni razpis P7P 2023, ki nudi ugodne kredite do 100.000€ po fiksni obrestni meri, ki znaša 0,5%. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja ter izpolnjuje naslednje osnovne pogoje: so utrpeli neposredno škodo zaradi poplav v avgustu 2023 imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas na zadnji […]
Preberi več

NEPOVRATNE SPODBUDE ZA ŽE IZVEDENE INVESTICIJE

Spoštovani, ste v vašem podjetju v letošnjem letu izvedli investicijo na katerem izmed spodaj navedenih področij? A – toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,C – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,D – […]
Preberi več

INTERREG Italija-Slovenija, Avstrija-Slovenija, Hrvaška-Slovenija.

Spoštovani, obveščamo vas, da je še možna prijava na program INTERREG Italija-Slovenija, Avstrija-Slovenija, Hrvaška-Slovenija. Program zahteva partnerstvo slovenskega prijavitelja in prijavitelja iz Italije ali Avstrije ali Hrvaške (odvisno na kateri program se prijavljate). Upravičeni prijavitelji so: – zasebna podjetja (samo določene vsebine), – lokalne, regionalne, nacionalne oblasti in druge javne ustanove in agencije, – akademske in izobraževalne ustanove, – […]
Preberi več

POSEBEN KREDIT ZA PODJETJA NA PODROČJU CESTNIH PREVOZOV

Spoštovani, potrebujete KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA (plače, gorivo,material, trgovsko blago) ali NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV (nakup ali gradnjo poslovne stavbe, nakup tovornega vozila)? SID banka nudi v okviru programa PROMET2 kreditiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov. POGOJI KREDITIRANJA Upravičenci so podjetja in s.p. iz celotne Slovenije, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisa (za podrobnosti o pogojih […]
Preberi več

NA VOLJO SO NEPOVRATNA SREDSTVA ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Spoštovani, obveščamo Vas, da je objavljen težko pričakovani javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za investicije na obmejnih problemskih območjih. Poleg nepovratnih sredstev je za investicijo mogoče pridobiti tudi kredit. Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge pa do 18. 10. 2025. Upravičeni stroški so: gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/prostorov vendar do največ 50% […]
Preberi več

Mikrokredit P7-2023

Obveščamo Vas, da so preko Slovenskega Podjetniškega Sklada na voljo mikrokrediti za katere je razpisano 30.000.000€.  V našem podjetniškem centru prijavljamo samo na prvi rok, ki je 22. 5. 2022, ker je velika verjetnost, da sredstev za drugi, tretji in četrti rok ne bo več ostalo. (ZAPRTO) Splošne informacije: obrestna mera: 0,8% + 37,5% 6 […]
Preberi več

OBVESTILO – NAPOVED JAVNIH RAZPISOV MGTŠ ZA LETO 2023

Spoštovani, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na današnji tiskovni konferenci predstavilo načrt razvojnih spodbud za podjetja za leto 2023. Načrt razvojnih spodbud, ki je objavljen na ministrstvu  in vsebuje: – načrt neposrednih spodbud MGTŠ, – načrt širšega ekosistema spodbud MGTŠ, – evropski nivo spodbud. Poleg razpisov MGTŠ so podjetjem v letu 2023 na […]
Preberi več

V PRIČAKOVANJU RAZPIS ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA

Pozdravljeni, obveščamo Vas, da se pričakuje odprtje javnega razpisa za problemska obmejna območja po katerem lahko zaprosite do 50% nepovratnih sredstev za upravičene stroške. Upravičeni stroški bodo prevdidoma stroški nakupa strojev, gradbenih del, nakupa objektov, opreme in stroški nematerialnih investicij. Upravičenci bodo predvidoma vsa podjetja, ki se nahajo na obmejnih problemskih območjih: Ajdovščina, Apače, Bistrica […]
Preberi več