Nudimo vam

Obveščanje:

redno obveščanje o napovedanih in aktualnih javnih razpisih, ki so ustrezni za vašo organizacijo.

Svetovanje:

 • pravni pregled javnega razpisa in razpisne dokumentacije z vidika ustreznosti projektu in priprave popolne prijave;
 • svetovanje o izbiri ustreznega razpisa glede na potrebe posamezne organizacije;
 • svetovanje pri idejni zasnovi projekta;
 • svetovanje o prilagoditvi projektov za tiste razpise, ki zagotavljajo optimalno stopnjo  sofinanciranja ter maksimalno verjetnost uspeha pri kandidiranju;
 • svetovanje pri zbiranju potrebne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi projekte in razpisne dokumentacije;
 • svetovanje in podpora pri pripravi investicijskih načrtov in poslovnih planov;
 • svetovanje v fazi izvedbe investicije;
 • svetovanje skozi celotno obdobje poročanja;
 • pravni pregled prejetega sklepa oziroma odločbe na vlogo.

Priprava dokumentacije:

 • priprava poslovnih planov, IP, DIIP, finančnih projekcij z ozirom na pogoje in točkovanje razpisa;
 • priprava vložnih obrazcev;
 • priprava zahtevkov za refundiranje;
 • priprava vseh zahtevanih poročil;
 • priprava morebitne pritožbe na odločitev o vlogi.

Celostno vodenje:

celostno vodenje projektov pridobitve financiranja s pomočjo javnih razpisov za podjetja, kmetije, občine, NVO-je.

Vi spijete kavo, nam lahko prepustite skrbi.

 

Komu so razpisi namenjeni?

Podjetnim osebam, institucijam in gospodarskim družbam vseh velikosti, na vseh področjih in na vseh lokacijah. Poudarek je na ekološko in socialno naravnanemu razmišljanju, razvoju podeželja ter manjših podjetjih.

Razpisi pokrivajo vse, od gradnje individualnih energetsko varčnih hiš, kulturnih in športnih prireditev, raziskav in razvoja, vlaganj v posodobitve, obnove, širitve, ekološke pridelave, zaposlovanja…

Vi morate samo trdno stati za svojimi načrti in le-te uskladiti s pogoji primernega razpisa.

Kako poteka sama prijava na razpis?

Način 1:

 • najprej preglejte vse razpise da ugotovite kaj imate na izbiro,
 • izberite najustreznejše in jim poskusite prilagoditi podrobnosti svojih načrtov,
 • izberite razpis kateremu optimalno ustrezate,
 • začnite s pripravo  prijavne dokumentacije, oziroma poiščite podjetje, ki vam bo le to strokovno naredilo.

Način 2:

 • oglasite se v podjetju, ki se ukvarja s pridobivanjem nepovratnih sredstev in jim predstavite svojo vizijo, načrte, želje, upe..
 • svetovali vam bomo, podali povzetke primernih razpisov in vam pomagali pri izbiri optimalnega razpisa,
 • naredili bomo celotno dokumentacijo, vi poskrbite samo za pretok informacij in počakate na rezultat razpisa.

 

V kolikšnem času od odprtja razpisa moramo oddati vlogo?

To določa vsak razpis posebej. Bodite pozorni na datum zaključka razpisa. Nekateri razpisi so odprti do porabe sredstev. Na splošno velja, da dobri razpisi niso odprti dolgo. Najbolje je takoj po odprtju začeti s pripravo dokumentacije. Še bolje je, če ste bili o razpisu obveščeni vnaprej (najave razpisov) in ste se lahko vsaj delno že v naprej pripravili.

Kdaj dobim nepovratna sredstva v primeru, da je vlogi odobreno?

Razpisi v večini subvencionirajo del upravičenih stroškov, ki so nastali po podpisu pogodbe o odobritvi sredstev. Le-te stroške potem najprej v celoti sami pokrijete, nakar zahtevate povračilo za odobren del. So pa izjeme, kot so razpisi s področja zaposlovanja na primer.

V kakšni višini so sofinancirani upravičeni sroški?

Vsak posamezni razpis določuje v kakšni višine se bodo stroški sofinancirali. Običajno gre za sofinanciranje med 20 in 60 %. Pri nekaterih razpisih povezanih z izobraževanjem in nekaterimi drugimi izjemami, pa je lahko financiranje tudi do 100%.