Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9

Projektno digitalno stičišče ANA+DIH 1.9 – Optimalne digitalne rešitve

 

Oglejte si Katalog digitalnih rešitev za člane digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9 in kakšne ugodnosti so na voljo članom. Kako se vključite, si preberite spodaj.

 

V Podjetniškem Projektnem Centru ANAplus nadaljujemo z jeseni 2019 začetim projektom Digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9, v sklopu katerega je cilj povezati kar 500 slovenskih mikro, malih ali srednjih podjetij v inovacijski ekosistem za lažjo in hitrejšo uvedbo optimalnih digitalnih rešitev in tako pospešiti digitalno preobrazbo slovenskega gospodarstva.


Projekt smo začeli in vodimo sami, smo ga pa nedavno prijavili tudi na poseben evropski razpis z namenom blaženja posledic COVID-19 krize.

Osrednji namen projekta Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9 je v slovenska podjetja hitro in finančno sprejemljivo uvesti optimalne digitalne rešitve, ki bodo občutno pripomogle k uspehu podjetij in doprinesle h konkurenčnosti slovenskega gospodarstva tudi v teh kriznih razmerah ter prehod na digitalno zrelo gospodarstvo.

Predstavljeni vam bodo primeri dobre prakse prvih udeležencev projekta, kjer boste lahko prejeli koristne napotke neposredno od podjetij, v katerih digitalna preobrazba že poteka ob pomoči nepovratnih spodbud. Prav tako vam bodo predstavljene različne digitalne rešitve in njihovi učinki.

 

Digitalna preobrazba sega na vsa področja življenja. Ne čakajte, ona vas ne.

 

Kdo se lahko vključi v projekt digitalnega projektnega stičišča?

Vsako mikro, malo ali srednje veliko slovensko podjetje.

Kaj vključitev pomeni za podjetje, kakšni so stroški in obveznosti?

Vključitev v projekt je brezplačna in nezavezujoča z vaše strani.

Zakaj biti del inovacijskega ekosistema digitalnega projektnega stičišča?

Vaše želje in težave na področju digitalnega poslovanja bo analizirala skupina strokovnjakov s področja digitalnih rešitev in podala optimalne rešitve za vas.

Za stroške uvedbe teh rešitev vam bomo poiskali sofinanciranje ob pomoči javnih razpisov in pozivov, ponudniki predlaganih rešitev bodo ponudili svoje storitve udeležencem projekta po znižanih cenah, ki bodo odvisne od števila udeležencev v projektu.

Predstavljeni vam bodo primeri dobre prakse prvih udeležencev projekta, kjer boste lahko prejeli koristne napotke neposredno od podjetij, v katerih digitalna preobrazba že poteka ob pomoči nepovratnih spodbud. Prav tako vam bodo predstavljene različne digitalne rešitve in njihovi učinki.

 

 

V projekt se vključite z izpolnitvijo vprašalnika. Vključitev je brezplačna in nezavezujoča.

 

Kaj digitalizacija in digitalna preobrazba prinaša vašemu podjetju?

Rezultati uspešne digitalne preobrazbe so:

 • višja učinkovitost procesov v proizvodnji, administraciji in podpornih službah,
 • energetsko in snovno  (materialno, časovno in človeško) učinkovitejši proizvodni procesi,
 • izboljšana motiviranost in izkušnja zaposlenih,
 • boljša kakovost uporabniške izkušnje in višja lojalnost kupcev,
 • povečanje zadovoljstva kupcev,
 • novi kupci,
 • boljša administrativna podpora poslovanju in višja učinkovitost,
 • boljša preglednost nad procesi (vizualiziramo procese),
 • skrajšanje časa izvajanja procesov,
 • večja produktivnost, manj stroškov, večja stroškovna učinkovitost,
 • boljša cenovna konkurenčnost na trgu,
 • hitreje se učimo in dosegamo nenehni napredek,
 • ustvarimo kulturo odprtosti za raznovrstne procesne inovacije ter
 • krepi ugled podjetja.

Kako se vključim v projekt digitalnega projektno stičišča kot iskalec digitalnih rešitev?

V projekt se vključite z izpolnitvijo vprašalnika o digitalnih potrebah podjetij.

Kako se vključim v projekt digitalnega projektnega stičišča kot ponudnik digitalnih rešitev?

V projekt se vključite z izpolnitvijo vprašalnika za ponudnike digitalnih rešitev.


Digitalni pozdrav!

Komentiraj