Dobre prakse digitalizacije

Spoštovani,

spodaj navajamo primere dobre prakse podjetij, ki so začele in peljejo proces svoje digitalne preobrazbe, na podlagi kakovostne digitalne strategije in so vključena v inovacijski ekosistem Digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9, kamor ste seveda toplo vabljeni tudi vi.

 

Vas zanima več o inovacijskem ekosistemu podjetij vključenih v Digitalno projektno stičišče ANA+DIH 1.9? Več o tem lahko preberete s klikom na logotip.

 


Podjetje AV SPEKTER, VRHOVEC ALEŠ s.p. – ELEKTROTEHNIKA-SPEKTER

Podjetniški projektni center Anaplus smo spoznali, ko smo iskali pomoč pri prijavi na projekt Evropskega sklada za razvoj vrhunske inovacije v našem podjetju. Kmalu se je izkazalo, da to ne bo edino sodelovanje z njimi in smo v okviru njihovega digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9 spet staknili glave in pričeli z uvajanjem digitalne preobrazbe v našem podjetju. Na izobraževanju smo spoznali nove ideje, kako se približati digitalnim kupcem in kakšni so trenutni digitalni oprijemi, ki se jih vodilna podjetja poslužujejo, nismo spregledali tudi vloge kibernetske varnosti in s tem povezanih tveganj pri poslovanju. Veliko interesa smo pokazali z uvedbo canvas matrike, kako reševati zagate in s tem vključiti v sodelovanje čim več zaposlenih. Trudili se bomo, da to v čim večji meri tudi vpeljemo v naš proces delovanja, kar nam bo kot proizvodnemu podjetju za elektronsko merilne izdelke z močnim razvojem zdaj lažje, posebej ne ob novo pridobljenih digitalnih kompetencah. Digitalna preobrazba nam tako koristi že v samem procesu preobražanja, prav tako so se pokazali že prvi otipljivi rezultati sprememb v poslovanju podjetja.

 

 


Podjetje NI TRADE d.o.o.

Veseli smo, da smo se prijavili na razpis za digitalno preobrazbo P4D-C19. Proces, ki ga je epidemija Covida le še pospešila, nam je zelo koristil, saj smo videli mnogo digitalnih potreb pri optimizaciji poslovnih procesov, kibernetske varnosti, kadrih, kulturi, katere smo uspešno naslovili s pomočjo mentorstva ekipe strokovnjakov iz digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9, ki nam je pomagala pri pripravi obširne dokumentacije, njihov strokovnjak pa odlično svetoval pri spremembah poslovnega modela, prilagoditvi uporabniške izkušnje in podobno. Preko usposabljanj smo zaposlenim dvignili digitalne kompetence, pod mentorstvom pa ustvarili še digitalni kompetenčni model za zaposlene in smernice s področja varnosti, kulture in uporabe podatkov. Vse to se že neposredno pozna v našem poslovanju, ki je zato dobilo digitalni pospešek.

 

 


Podjetje GP TERAKOP d.o.o.

Ta proces nam je zelo koristil, saj smo videli mnogo novih digitalnih potreb pri kadrih, kulturi in poslovnih procesih ter opcije programskih rešitev in varnostni vidik. Zelo zadovoljni smo s sodelovanjem z izvajalcem, PPC Anaplus d.o.o., ki nam je pripravljal digitalno strategijo in odlično svetoval pri spremembah poslovnega modela, prilagoditvi uporabniške izkušnje in podobno. Postopek je bil z naše strani gladek, koristen in nam je odprl nova obzorja. Hkrati nam je v panogi dala nova digitalna rešitev pospešeš in ugled, saj smo primer dobre prakse za druga gradbena podjetja.

 

 


Podjetje MIPOT d.o.o.

Sodelovali smo s Podjetniškim projektnim centrom Anaplus v okviru digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9, kjer so nam pomagali oblikovati digitalno strategijo za digitalno preobrazbo našega podjetja. Sodelovanje je bilo več kot zgledno, v prvi fazi so nam pripravili analizo digitalne zrelosti, skupaj smo definirali strateške cilje, oblikovali so nam tudi akcijski načrt izvedbe strategije, navsezadnje pa so poskrbeli tudi za formalnosti v smislu pridobitve subvencije iz namenskega vavčerja Slovenskega podjetniškega sklada. Naše podjetje je že v določeni meri digitalizirano, dodatne smeri razvoja pa smo določili skupaj ob strokovnem mentorstvu strokovnjakov iz ANA+DIH 1.9 in jih bomo izvedli v določenih rokih, saj kot podjetje želimo ne le slediti svetovnim trendom, temveč jih v neki meri tudi določati na svojem področju oziroma panogi.

 


Podjetje CPPE d.o.o.

Podjetje AnaPlus je pomagalo pri pripravi projekta Digitalne strategije in izvedlo celovito strategijo digitalne preobrazbe podjetja CPPE d.o.o. Seznanili smo se z novimi digitalnimi možnostmi oziroma rešitvami. Določeno stopnjo digitalizacije ima podjetje CPPE d.o.o. že vpeljano, tisto kar ocenjujemo kot koristno za poslovanje bo pa podjetje nadgradilo. Kot visoko tehnološko podjetje želimo slediti svetovnim trendom na vseh področjih poslovanja in sem spada tudi digitalizacija.

 


Podjetje FIŠ d.o.o.

Digitalna ekipa Podjetniškega projektnega centra Anaplus nam je pripravila digitalno strategijo, kar nam je pomagalo k tem, da pregledno in lažje določamo cilje razvoja in se digitaliziramo skladno s potrebami podjetja in posla ter predvsem lahko pridemo še bližje našim digitalnim kupcem. V procesu so nam strokovno pomagali tudi pri strateški vlogi podatkov, digitalnih rešitev za podporo poslovnih procesov in podobno. Veseli smo, da smo šli v ta proces, saj nam je pokazal naše dobre prakse ter vrzeli, ki smo jih s pomočjo tega naslovili in izboljšali naš digitalni poslovni model.

 


Podjetje OLIMPUS d.o.o.

Z digitalnim projektnim stičiščem ANA+DIH 1.9. smo se srečali jeseni 2019, ko so nam pripravljali strategijo digitalizacije. Naše podjetje je že v veliki meri digitalizirano, vendar smo skozi proces priprave videli naše šibke točke ter identificirali naše močne plati, na katerih bomo gradili naprej. Ekipo priporočamo, saj je prilagodljiva, strokovna in vestna, hkrati pa v procesih mišljenja daje inovativne ideje in odstira področja, na katera prej sami nismo niti pomislili, kot je recimo uporaba različnih digitalnih rešitev za ozka grla v našem poslovnem procesu.