Kako iz trenutne krize izpluti kot zmagovalci?

Spoštovani,

najprej se vam od srca zahvaljujemo, da se tudi v teh kriznih časih obračate na nas z svojimi željami, pričakovanji, vprašanji in tudi problemi, ki jih je prinesla nova situacija z koronavirusom COVID-19. Za vas smo pozorni in vas ažurno obveščamo o vseh novostih na področju ukrepov s strani vlade za blaženje posledic koronavirusa na naši spletni strani, družbenih omrežjih Facebook ter LinkedIn in nenazadnje po telefonih in v zadnjem času še posebej – videokonferencah.

Vsi se v teh časih sprašujemo, kako naprej, kaj nas čaka in se tako ali drugače soočamo z negotovostjo ali pa s povečanim obsegom naročil in izzivi dela od doma ali prilagojenih delovnih procesov zaradi epidemije. Nenazadnje pa nas vse zanima, kako iz trenutne krize izpluti kot zmagovalci ali jo vsaj preživeti in imeti zdravo osnovo za nadaljnje poslovanje? 

 

Vaše podjetniške ISKRE

 

S strani razpisov za blaženje posledic koronavirusa je trenutno na voljo produkt P1 plus 2020 s strani Slovenskega podjetniškega sklada. Gre za že dolgoletni obstoječi razpis, kateri je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj so v okviru razpisa še malo prilagodili merila za ocenjevanje vlog v primerih, kadar podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi.

Vlada je že začela s pripravo smernic za drugi zakonski paket za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa v smeri zagotavljanja likvidnosti v slovenskem gospodarstvu, ki se lahko pričakuje najverjetneje po velikonočnih praznikih.

 

Tudi v času epidemijo COVID-19 korona virusa, vam radi (digitalno) ponudimo roko.

V kolikor ste se uspešno prilagodili razmeram in vam poslovanje dopušča delo od doma pri tem upoštevajte določbe Zakona o delovnih razmerijih oziroma smernice s strani Ministrstva za delo.

Delo na domu in zmanjšana aktivnost pa je odlična priložnost za pripravo različnih načrtov za prihodnost ter analizo stanja in za vse tiste “malenkosti”, ki jih v vsakodnevni naglici odlagamo, kot na primer Strategijo za učinkovito upravljanje s starejšim zaposlenimi. Izkazalo se je, da vlaganje v starejše zaposlene in prepoznavanje njihovih prednosti ima pozitivne učinke na delovanje podjetja, posebej glede na demografska dejstva, saj je večino delovne sile v Sloveniji starejše, kot kaže tudi trend podaljševanja delovne dobe, so starejši kadri današnja danost. Čeprav s starostjo lahko upadajo naše psihofizične sposobnosti, po drugi strani pridobivamo druge prednosti in sposobnosti. Sem spadajo tako zmožnost strateškega razmišljanja, ostrina uma, preudarnost, modrost, racionalizacija, celostni uvid, nadzor nad življenjem, jezikovne sposobnosti, kot tudi zavzetost in predanost delu, pripadnost delodajalcu in obsežne delovne izkušnje.

 

Delo na domu nam trenutno na srečo omogočajo tehnološke danosti digitalne preobrazbe podjetja, digitalno delovno mesto in tudi tip posla, ki ga opravljamo.

 

Delo na domu z digitalnimi rešitvami je za vse generacije, če so primerno usposobljene.

 

Kakšno pa je stanje digitalne zrelosti v vašem podjetju in kako se s tem soočajo različne starostne skupine zaposlenih?

Podjetniški Projektni Center ANAplus d.o.o. je visoko usposobljeni izvajalec aktivnosti v okviru javnega povabila “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI)”. S svojimi storitvami in znanjem, ki smo ga sistematično pridobivali več let, lahko ponudimo profesionalno celostno podporo za sklop A, vse od svetovanja pri pripravi strategije, izdelavo individualnih razvojnih načrtov do vodenja izvedbe različnih delavnic in usposabljanj za krepitev kompetenc zaposlenih.

Poleg tega naša interdisciplinarna ekipa za vaše podjetje pripravi tudi odlično digitalno strategijo, kar potrjujejo tudi primeri dobrih praks ter vas popelje in mentorira skozi proces digitalne preobrazbe, s kar najboljšo izkušnjo kupca, kar lahko združimo tudi z upravljanjem starejših zaposlenih. 

 

Pandemija COVID-19 koronavirusa je pospešila trend digitalizacije v svetu in pri nas.

Za zaključek torej še odgovor na prej zastavljeno vprašanje, kako izpluti iz krize kot zmagovalci? Mi verjamemo, da je velikega pomena pospešiti razvoj in inovativnost digitaliziranih mladih na temelju modrosti in izkušenj starejših. Dodajte ščepec transparentnosti, bogato prelijte z družbeno odgovornostjo ter ne pozabite na trajnostno poslovanje in nove poslovne modele.

Hvala, da nam sledite. Ostanite z nami še vnaprej.

Vaše ISKRE*

*ker vam dajemo I v inovativnost, S v strategijo, K v kakovost, R v razvoj in E v empatijo.

Komentiraj