Author: anaplus

Vavčer za pridobitev certifikatov

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za pridobitev certifikatov” za katerega je na voljo 900.000€. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitev certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi različnih […]
Preberi več

Javni razpis Fundacije za šport za leto 2022

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2022 za katerega je okvirno na voljo 7.560.000€. Rok za oddajo vloge je 29. 11. 2021 Predmet podpore Predmet […]
Preberi več

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za pripravo digitalne strategije” za katerega je na voljo 2.800.000€.  Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023. Trentutno začasno zaprt Predmet podpore Namen javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, […]
Preberi več

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv “Vavčer za dvig digitalnih kompetenc” za katerega je na voljo 1.300.000€.  Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2023 Predmet podpore Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer […]
Preberi več

Digitalno, zeleno in družbeno odgovorno za praznike in naprej

Spoštovani, prihaja podaljšani vikend, ki nam, epidemičnim časom navkljub, prinaša kar dva državna praznika! V nedeljo, 31. oktobra Dan reformacije, ki simbolizira našo neupogljivost, zmožnost preživetja in učinkovite preobrazbe, kar kažemo še posebej v gospodarstvu, ki se se pospešeno prilagaja in preobraža, najsi bo zeleno, digitalno ali družbeno odgovorno, saj uspešni poslovni sistemi razumemo, da […]
Preberi več

Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni poziv Varovanje inovacijskega materiala, za katerega je na voljo skupaj 7.000.000€. Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2021 in 31. 5. 2022 TRENUTNO ZAPRT Predmet podpore Predmet javnega poziva je zagotavljanje obratnega kapita – dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel […]
Preberi več

Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa za katerege je na voljo 10.000.000€. Rok za oddajo vloge je 10. 1. 2022 ZAPRT Predmet podpore Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa […]
Preberi več

MIKROKREDITI ZA OMILITEV POSLEDIC COVID-19 NOVEMBER 2021

Spoštovani, V novembru se bo odprl nov produkt za mikrokredite za mikro in mala podjetja, ki so utrpela škodo zaradi epidemije COVID-19.  Produkt omogoča mikro, malim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov  (do 50.000,00 EUR na posamezno stranko) za omilitev posledic epidemije COVID-19. […]
Preberi več

Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

Spoštovani, obveščamo Vas, da je odprt javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa za katerega je na voljo 4.000.000€. Rok za oddajo vloge je 17. januar 2022. ZAPRT   Predmet podpore Popdora je namenjena naložbam v dejavnost obedlave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega. Sem spadajo: […]
Preberi več