Priložnost za digitalizacijo prodajnih poti na tujih trgih!

  • PPC ANAplus
  • Priložnost za digitalizacijo prodajnih poti na tujih trgih!

Spoštovani,

javna agencija SPIRIT je objavila

Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

Izkoristite edinstveno priložnost za digitalni preboj svoje prodaje na tuje trge!

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Pogoji kandidiranja

  • Podjetje je moralo imeti na dan 1.2.2020 zaposleni vsaj 2 osebi.
  • Podjetje je organizirano kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik in se uvršča med mikro, mala ali srednje velika podjetja.
  • Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih obveznosti FURSa, ni podjetje v težavah.
  • V zadnjih treh letih podjetje še ni pokoristilo 200.000 EUR državne pomoči po shemi “de minimis”.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

 

Aktivnost Znesek pomoči
a Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…) do vključno 5.000,00 €
b Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 5.000,00 €
c Izdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem do vključno 9.999,00 €
d Uvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov) do vključno 8.000,00 €
e Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti do vključno 5.000,00 €
f Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem do vključno 3.000,00 €
g Generiranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodku do vključno 7.000,00 €
Najnižji možni znesek pomoči (skupaj) 3.000,00 €
Najvišji možni znesek pomoči (skupaj) 9.999,00 €

Intenzivnost pomoči je do vključno 70 % upravičenih stroškov. OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV: od 1.2.2020 do 30.10.2020.

DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati omejitve iz zgornje tabele za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni vseh izbranih aktivnosti skupaj.

Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.

V primeru prijave vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije ter članstvo v digitalnem stičišču ANA+DIH 1.9, kjer najdete kopico kakovostnih digitalnih rešitev.

 

Prijava na javni poziv

Sam postopek prijave (ureditev skrbništva profila podjetja) ni hipen, traja lahko do en delovni dan, kar bo potrebno upoštevati pri roku za željeno oddajo vloge.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu oddaje.  Javni poziv bo odprt do porabe sredstev.  Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 9. 2020.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus