Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva