Z januarjem odprtje prvih razpisov v okviru nove finančne perspektive 2014-2020

V okviru nove finančne perpektive 2014-2020 že v mesecu januarju pričakujemo odprtje prvih razpisov. Prvi razpisi bodo nudili nepovratne finančne spodbude podjetjem in fizičnim osebam na različnih področjih:

 • Kmetijstvo
 • Raziskave in razvoj
 • Podjetja na degradiranih območjih

Kmetijstvo:

V sklopu ukrepov iz Programa razvoja podeželja so za prihodnje mesece napovedani naslednji razpisi:

 • Javni razpis za prilagoditev na podnebne spemembe in naložbe v izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave – trajni nasadi (januar)
 • Javni razpis za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov (januar)
 • Javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa (januar)
 • Javni razpis za naložbe v uredietv gozdne infrastrukture (februar)
 • Javni razpis za naložbe, namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave (marec)

Raziskave in razvoj:

Za raziskovalno razvojne projekte se vokviru Strategije pametne specializacije v  kratkem pričakuje odprtje prvega javnega razpisa.

Trenutno pa je podjetjem na voljo program Eurostars, ki zagotavlja hiter način financiranja raziskav za inovativna mala in srednje velika podjetja (MSP).

Podjetja na degradiranih območjih:

Za podjetja na degradiranih območjih bosta predvidoma v mesecu februarju odprta dva javna razpisa:

 • Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest v Pokolpju
 • Javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta ma območju Maribora s širšo okolico

Mednarodni razpisi:

V okviru mednarodnih razpisov so trenutno aktualni in odprti naslednji programi:

 • Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska
 • Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Avstrija
 • Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška
 • Eurostars
 • Obzorje 2020

Ugodni krediti s subvencijo obrestne mere:

Že v mesecu februarju pričakujemo odprtje prvih produktov, ki nudijo ugodne kredite s subvencijo obrestne mere. Kredite bodo nudili:

 • Slovenski podjetniški sklad (ugodni krediti za obratna in osnovna sredstva)
 • SID banka (ugodni krediti za obratna in osnovna sredstva ter za raziskave in razvoj) in
 • Slovenski Regionalno razvojni sklad

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij in pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu.

 

 

 

 

 

Komentiraj