Uspešna digitalna preobrazba

Šest vprašanj, na katera si mora odgovoriti vodstvo za uspešno izpeljano digitalno preobrazbo

 

 

Večina podjetij se je na tak ali drugačen način že lotilo digitalne preobrazbe, kar nakazujejo tako svetovni gospodarski trendi, kot tudi posnetek stanja v Sloveniji. Raziskava, ki jo je septembra 2019 podjetje Comtrade izvedlo med slovenskimi podjetji, namreč kaže, da se slovenska podjetja v veliki meri že poslužujejo digitalizacije. To nakazuje podatek, da se je 81 % v vzorec zajetih podjetij digitalne preobrazbe že lotilo in da kar 90 % podjetij trenutno načrtuje nove projekte oz. rešitve na tem področju.

Pri tem jih več kot polovica (56 %) nima uradnega oz. formalnega načrta pristopa k digitalni preobrazbi. Podjetja se zavedajo, da je digitalna preobrazba kompleksna naloga, saj nanjo v veliki meri (78 %) gledajo kot na poslovni proces, nekaj manj pa jih nanjo gleda kot na projekt (15 %) ali delovno nalogo (7 %).

Za uspešno izpeljano digitalno preobrazbo podjetij se svetuje osmišljen in strateški pristop, usklajen s cilji in poslovnim modelom podjetja kot takega.

Da bo to lažje izpeljati uspešno, se mora vodstvo podjetja vprašati in si odgovoriti na naslednjih šest vprašanj:

 

1. Ali premoremo vodstvo, ki lahko izvede digitalno preobrazbo?

Na vsa vprašanja si je potrebno odgovoriti pošteno in odkrito, začenši s tem. Pri mnogih podjetjih se zaradi digitalizacije zamenjalo do polovice vodstvenih kadrov, vendar to ni nujno slaba stvar z vidika razvoja podjetja, saj če vodstvo nima jasne predstave, kaj pomeni digitalizacija poslovanja in digitalna preobrazba podjetja, potem je smiselnost izdelave strategije ali izvajanje sprememb praviloma obsojeno na neuspeh, kar pa dandanes ni več le dejavnik večje uspešnosti, temveč vse bolj postaja pogoj obstoja podjetja kot takega.

 

2. Kakšna tveganja in priložnosti nam prinaša digitalni svet?

Digitalni svet je na nek način preslikava analognega, vendar pa ni zrcalna slika. Tipičen primer so različne bralne navade uporabnikov na spletu, prav tako nakupovalna izkušnja na spletu in v fizičnem svetu ni enaka ne s stališča kupca, ne s stališča ponudnika.

 

Priporočamo, da se na to temo dobro premisli in se ne osredotoča le na vprašanja kibernetske varnosti ali zaščite osebnih podatkov ter poslovnih skrivnosti. Ne pozabite na področje (digitalne) kulture, komunikacij ter kadrov in voditeljstva, saj brez razumevanja in podpore s strani vodstva digitalna preobrazba lahko ostane le črka na papirju.

 

3. Kateri poslovni model je najbolj primeren za prihodnji razvoj našega podjetja?

Nova digitalna krajina in načini poslovanja oziroma vedenja kupcev nam narekujejo, da razmišljamo in inoviramo nove poslovne modele, primerne za digitalnega kupca, ki je po pravilu bolj zahteven kot kupec v fizičnem svetu.

Pri tem je pomembno uvajanje pilotnih projektov in testiranja različnih pristopov, prilagojenih za različne segmente naših kupcev. Prav tako pa tudi vpeljava inoviranja v poslovanje in ustvarjanje okolja, ki bo inovacije ne le podpiralo, temveč spodbujalo.

 

4. Kaj je naša digitalna konkurenčna prednost?

Pogosto se podjetja sama ne zavedajo, da že imajo določene digitalne konkurenčne prednosti iz fizičnega sveta. Naj bo to nabor skupin kupcev, produktov oziroma storitev ali poslovalnic, prisotnosti na trgu, ugleda blagovne znamke in podobno.

Pomembno pri tem vprašanju je, da se vodstvo prevpraša, kaj so naše konkurenčne prednosti in kako iz tega narediti čim več v digitalnem svetu?

 

5. Kako nam digitalno pomaga do povezanosti s strankami?

Digitalni svet nam preko novih tehnologij omogoča veliko večjo povezanost, tako časovno kot prostorsko. Pametne mobilne naprave, internet stvari, socialna omrežja in podobno nam v poslu omogočata večjo interaktivnost in ponudbo kupcem vsak trenutek.

Na primer preko pametnih mobilnih naprav lahko omogočimo kupcem, da imajo »daljinec« za naše storitve, se naročijo na sestanek preko aplikacije, pregledujejo (in imajo možnost opraviti nakup) naše produkte ali pa se jim omogoča neposredni stik z nami preko klepetalnice.

 

6. Ali premoremo ključne kompetence za preobrazbo podjetja?

Na to vprašanje si odgovorimo z mapiranjem potrebnih znanj, sposobnosti in drugih potreb za izvedeno preobrazbo. Če jih sami interno ne premoremo, nič hudega, današnji svet vse bolj presega paradigmo tekmovalnosti in izkazuje se moč sinergij med partnerskimi povezavami različnih deležnikov, tako v gospodarstvu, kot tudi medsektorsko.

Med pristopi tu so vredni razmisleka povezovanja v primerna partnerstva, ki lahko kupcem ponujajo komplementarne rešitve njihovih potreb in sinergije, ki jih to partnerjem prinaša. Razmislek je možen tudi v reorganizaciji podjetja, predvsem v smeri združevanja IT oddelkov z oddelki prodaje in trženja, saj je v digitalni dobi to postalo neločljivo povezano.

 

 

Pa vaše podjetje, ste že stopili na pot digitalne preobrazbe oziroma o tem razmišljate? Kako imate to urejeno pri vas? Za pomoč pri pripravi (strategije) digitalne preobrazbe vašega podjetja vabljeni, da se obrnete na naš kolektiv.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj