Terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh  objavilo terminski načrt objav javnih razpisov iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 za letošnje leto.

Predvidenih je 20 javnih razpisov v višini več kot 110 mio evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi v letošnjem letu z javnimi razpisi iz PRP 2014-2020 spodbujati investicije na področju konkurenčnosti v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ob iskanju ravnovesja med kmetovanjem in varovanjem narave ter prilagajanjem na podnebne spremembe (naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov, zmanjševanje porabe vode v tehnoloških postopkih, ureditev čistilnih naprav, energetsko učinkovitost objektov in opreme, proizvodnja električne in toplotne energije za potrebe obrata – uporaba lesne biomase). Spodbujati želi tudi dejavnost mladih kmetov, sodelovanje med LAS ter pospešiti odpravo škode v gozdovih (lubadar). Prav tako namenja sredstva za vzpostavitev organizacij proizvajalcev in posebej poudarjamo pomen majhnih kmetij.

Vse interesente vabimo, da nas za več informacij o posameznem javnem razpisu in  pripravo celotne dokumentacije pokličejo na modro telefonsko številko 040 200 358 ali na 03 898 00 24, lahko pa nas kontaktirate tudi preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu ali se oglasite osebno v naših prostorih na Ljubljanski 11 v Celju.


Komentiraj