Sredstva za energetske sanacije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, med drugim tudi za nakup nove tehnološke opreme

Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Pridobitev nepovratnih sredstev ni pogojena z najemom kredita s subvencionirano obrestno mero, torej lahko podjetje pridobi tudi samo nepovratna sredstva, brez kombinacije ugodnega kredita s subvencijo obrestne mere.

Do prijave so upravičene naložbe v: 
A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K- optimizacija sistema ogrevanja
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P- uvedba sistema upravljanja z energijo
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu (nakup nove tehnološke opreme, kjer je prihranek energije vsaj 50%).
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Več o razpisnih pogojih si lahko preberete na povezavi tukaj.

 

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije (poslovni načrt, finančne projekcije, elektronska vloga).

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj