Sprememba javnega razpisa P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in najava novih ukrepov za blažitev posledic COVID 19

Spoštovani,

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je konec marca letos objavil javni razpis P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Osnovni namen razpisa je, da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje najamejo bančni kredit pod ugodnimi pogoji z znižano obrestno mero za investicije in obratna sredstva, SPS pa pri najemu kredita vstopi kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. O tem smo pisali tudi mi, več o razpisu P1 plus 2020 preberete tule.

 

V letošnjem letu je bil razpis P1 plus 2020 zaradi potrebe po blažitvi posledic epidemije COVID 19 še dodatno prilagojen na način, da se je k že obstoječim kreditno-garancijskim linijam dodala nova kreditno-garancijska linija C.19., v okviru katere so lahko podjetja krila nastalo škodo zaradi posledic epidemije, saj je bil bančni kredit lahko namenjen tudi izključno financiranju obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno s kritjem plač zaposlenih.

Zaradi dodane nove kreditno – garancijske linije je prišlo do hitrejše porabe razpisanih sredstev, zato SPS z namenom, da bodo podjetja na zadnjem odpiranju, ki je predviden 05.09.2020 še vedno lahko koristila preostanek razpoložljivih sredstev, zapira mikrogarancije v liniji A1, A2 in A3 ter celotno kreditno-garancijsko linijo C.19.

Podjetja se na rok 5.9.2020 lahko prijavijo z upravičenimi stroški za razvojne garancije, kamor spadajo stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti investicij oz. maksimalno 200.000 EUR.
Ker podjetja že vse od meseca marca občutijo negativne posledice virusa COVID-19, SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravlja nove ukrepe, ki bodo omilili gospodarske posledice širjenja virusa.

K ukinitvi mikrogarancije (obratna sredstva) v okviru linije A1, A2 in A3 ter celotne kreditno-garancijske linije C.19 je botrovala odločitev SPSa na podlagi ocene, da večina vseh podjetij, ki bi se prijavila na 7. odpiranje razpisa P1 plus 2020, ki je predviden 05.09.2020, zaradi predčasne porabe večine razpisanih sredstev, ne bi bila uspešna.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus