Spodbude MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4. 0

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad objavil javni razpis  Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo uvedla nov ali izboljšan izdelek na področju predelave in obdelave lesa.

Rok za prijavo na razpis:  prvi rok za oddajo vlog je že 2.9.2020. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji so mikro, mala in srednje velika podjetja iz celotne Slovenije, ki:

– ob prijavi na javni razpis ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa,
– 
imajo po bilančnih podatkih najmanj 1,00 zaposlenega,
– 
bodo uvajala nove ali izboljšala izdelke na področju predelave in obdelave lesa ter lesnih tvoriv ter
– imajo registrirano dejavnost po SKD C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva.

Javni razpis prinaša spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Upravičeni stroški:

1. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in novih strojev).
2. Nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme).
3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona).

Obdobje nastanka upravičenih stroškov: 

od datuma oddaje vloge do 30.09.2022.

Višina nepovratne spodbude:

Delež nepovratne spodbude je odvisen od sedeža in velikosti vašega podjetja.

Najnižji znesek spodbude znaša 50.000 eur, najvišji pa 500.000 eur.

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu V primeru prijave pa vam nudimo pripravo kakovostne vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus

Komentiraj