Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 16.11.2018 objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. 

Višina standardnega stroška za posamezno operacijo se izračuna po naslednji formuli: (5.316,06 € + 65,2 x m²)/ m²/Y

Pri čemer velja :

  • m² = velikost najetega razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m²) zaokroženo na štiri decimalna mesta
  • Y = 0,75 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija) oz. 0,70 (če ima prijavitelj sedež v programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija)
  • Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje je 5 m², maksimalna priznana velikost je 120 m²
  • Izračunan znesek sofinanciranja se zaokroži na dve decimalki navzdol

Več o pogojih razpisa lahko preberete na povezavi tukaj

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj