Razpisi so tu, zato z idejami na plan!

Razvoj, usposabljanje, evropsko sodelovanje in investicije – predstavljamo vam najzanimivejše razpise leta 2010.

Tudi leta 2010 bodo na slovenski in tudi evropski strani objavljeni številni razpisi, s katerimi boste lahko financirali svoje projektne ideje, investicije in razvoj. V vsakem primeru vam evropski projekti omogočajo pridobitev novih partnerjev, novih trgov in razširitev lastnih obzorij, njihovi multiplikativni učinki in prihodnje poslovne sinergije pa so tisto vodilo, ki prepriča tudi največje dvomljivce.

In kaj vse vam evropski in slovenski razpisi ponujajo v letu 2010? Stroške investicij si lahko podjetja in javne institucije povrnete prek različnih razpisov ministrstev za gospodarstvo, za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za kulturo, ki se bodo odpirali vse leto.

  • Podrobnejša vsebina

Raziskave in razvoj – z roko v roki

Če razmišljate o razvoju novega produkta, novega modela ali tehnologije, naj vas opomnimo na razpise 7. okvirnega programa. Z njim EU financira predvsem razvojne aktivnosti in raziskave pa tudi različne podporne dejavnosti, kot so na primer organizacija konferenc, delavnic in izmenjava dobrih praks.

Različni razpisi v okviru 7. okvirnega programa se bodo v 2010 odpirali vse leto, vendar za pripravo zares odlične projektne ideje ni nikoli prezgodaj. Omenjeni program je namreč namenjen financiranju razvoja na različnih področjih, od družboslovja do medicine, nanotehnologije, IKT-sektorja ter drugih tehnoloških področij.

Za podjetja je še posebej zanimiv razpis Raziskave v korist malih in srednjih podjetij (Research for the Benefit of SMEs), ki tem omogoča financiranje najema zunanjih raziskovalcev, boljši izkoristek rezultatov raziskav in pridobitev novega tehnološkega znanja. Razpisi 7. okvirnega programa so torej odlična priložnost za vsa podjetja, da se povežete z najboljšimi raziskovalci in tako poiščete rešitve za različne poslovne izzive.

Usposabljanje za poklicne kompetence

Tudi za podjetja in institucije, ki najbolj cenijo svoje zaposlene in njihovo znanje, bo v letu 2010 veliko priložnosti. Že januarja bo izšel razpis za podporo razvoju kompetenčnih centrov. Po informacijah, ki smo jih dobili pri pripravljavcu razpisa ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je treba za prijavo sestaviti projektno partnerstvo, ki bo v obliki projekta načrtovalo in vzpostavilo model nadaljnjega razvoja poklicnih kompetenc zaposlenih (od razvojno-tehnoloških do mehkih veščin). Po zdravi pameti bo moral ta model nujno vsebovati tudi sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami. Predvideno število sofinanciranih projektov je 10, njihova vrednost pa se bo gibala od 100 tisoč do 500 tisoč evrov.

Poleg omenjenega razpisa vas opozarjamo še na druge možnosti sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo v januarju 2010 objavil razpis Izobraževanje in usposabljanje za konkurenčnost in zaposljivost, evropski program Vseživljenjsko učenje: Leonardo da Vinci pa vam omogoča prijavo poklicne mobilnosti (prijave sprejemajo na Cmepius do 5. februarja). Če vam Evropa ne ponuja dovolj, se lahko prijavite tudi na razpise EU Gateway Programme, ki ponuja sofinanciranje poslovnih misij (business missions) za prodor na japonski in južnokorejski trg.

Slovenija na križišču Evrope

Včasih pa je za uspešen projekt dovolj, da se le ozrete okoli sebe. Položaj Slovenije na “križišču Evrope” je ena izmed največjih strateških prednosti naše države, kar lahko izkoristite tudi v okviru črpanja nepovratnih sredstev EU. Slovenija ima namreč izjemne možnosti udeležbe v programih teritorialnega sodelovanja, saj je vključena v vse evropske programe transnacionalnega sodelovanja – programe Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa in Mediteran.

Poleg tega imamo na voljo še štiri programe čezmejnega sodelovanja, z vsako od sosednjih držav. EU bo v okviru teh programov podprla tiste projekte, ki so usmerjeni v inovacije, izboljšanje okolja in preprečevanje tveganj, povečevanje mobilnosti ali pospeševanje urbanega in regionalnega razvoja. Sodelovanje v teh programih je izjemno privlačno, ker gre za območje, ki ga dobro poznamo, zato lahko ponudimo ustrezne rešitve. Še pomembneje, obvezno projektno partnerstvo lahko sestavimo s svojimi poslovnimi partnerji. Tako z njimi še poglobimo sodelovanje in dobro spoznamo trge, ki so nam blizu. Razpisi za omenjene programe so že napovedani, odprti bodo v prvi polovici 2010, prvi bo razpis programa Srednja Evropa v marcu ali aprilu.


Vir: www.finance.si

Komentiraj