Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)

  • Domača stran
  • Novice
  • RAZPISI
  • Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)
Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023)
  • RAZPISNIK: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST
  • ZA KOGA JE NAMENJENO: PRAVNIM OSEBAM
  • DATUM OBJAVE: 6. 12. 2022
  • ROK PRIJAVE: 45 DNI PO PISMU EVROPSKE KOMISIJE