Program razvojnih spodbud za gospodarstvo v 2021

Spoštovani,

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (vir) je pripravilo program razvojnih spodbud za letošnje leto.

Tudi v letu 2021 bo država podjetjem pomagala s spodbudami v boju s Covid krizo.

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev.

V letošnjem letu bo za številna podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, kjer bo Slovenski podjetniški sklad (SPS) v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu, ki omogočajo uspešen nastop na trgu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. Njihova pridobitev je enostavna in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti v obliki nepovratnih sredstev do 9999 evrov za različne poslovne storitve, tudi s področja digitalizacije. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5200 malih in srednjih podjetij.

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijona evrov sredstev.

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo 5 milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju. Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva – REACT EU se bo začel izvajati s 7 milijonov evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi iz REACT EU, ki bodo naknadno določeni.

Podjetjem bodo na voljo že obstoječi vzvodi pomoči z novimi odpiranju v letu 2021.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

  • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, roka za oddajo vlog 14. 5. 2021 in 3. 9. 2021, na voljo 900.000 evrov.

 

  • Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za oddajo vlog 30. 9. 2021, na voljo 1,1 milijona evrov.

 

  • Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022, rok za oddajo vlog, 1. 10. 2021, na voljo 2,3 milijona evrov.

 

  • Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, roka za oddajo vlog 5. 6. 2020 in 10. 11. 2020, na voljo 2,5 milijona evrov.

 

V našem Podjetniškem Projektnem Centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti uspeha na razpisu.  V primeru prijave pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Veselimo se vašega odziva in vas lepo pozdravljamo

vaše ISKRE PPC Anaplus