Posebne spodbude P4L 2019

P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0. 

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi.

 

Cilji javnega razpisa so:

  • spodbujanje proizvodnih procesov za proizvodnjo polproizvodov z namenom povezovanja členov gozdno-lesne verige;
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
  • spodbujanje podjetij na področju rabe lesa, ki bodo uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo;
  • spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Na razpisu lahko kandidirajo podjetja registrirana v dejavnosti znotraj oddelka C16 Obdelava in predelava lesa ali C31 Proizvodnja pohištva ter imajo sedež na vzhodni kohezijski regiji.

 

Več o pogojih razpisa, lahko preberete na povezavi tukaj. 

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj