POSEBEN KREDIT ZA PODJETJA NA PODROČJU CESTNIH PREVOZOV

Spoštovani,

potrebujete KREDIT ZA OBRATNA SREDSTVA (plače, gorivo,material, trgovsko blago) ali NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV (nakup ali gradnjo poslovne stavbe, nakup tovornega vozila)?
SID banka nudi v okviru programa PROMET2 kreditiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov.


POGOJI KREDITIRANJA

Upravičenci so podjetja in s.p. iz celotne Slovenije, ki izpolnjujejo osnovne pogoje razpisa (za podrobnosti o pogojih nas prosimo pokličete):
 – imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed sledečih dejavnosti:
     –  H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet (razen obratovanja žičnic in zobatih železnic, ki so del mestnega ali primestnega prometnega sistema),
     –  H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet ali
     –  H 49.410 Cestni tovorni promet;
 – poslujejo najmanj 2 polni leti z isto davčno številko;
 – imajo v bilanci 2022 najmanj 2 zaposlena po delovnih urah;
 – z bilancami 2022 izkazujejo razmerje med finančnimi obveznostmi in EBITDA nižje od 5 (bomo mi preverili);

Višina kredita: od 100.000 EUR do 2.000.000 EUR.
Doba vračila kredita: najkasneje do 28.6.2030 z vključenim do 2 letnim moratorijem.
Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + DO največ 2% pribitka (odvisno od bonitete podjetja in zavarovanja kredita).
Zavarovanje: sprejemljive so različne oblike zavarovanja (zaloge, terjatve, osebno poroštvo, nepremičnina,…).

POZOR!  Sredstva so na voljo do porabe
, vlogo pa je na SID banko potrebno oddati še v tem mesecu.