P7CE KRIZNO LIKVIDNOSTNI KREDIT

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen razpis P7CE 2022 za katerega je na voljo 32.000.000€

ROK ZA ODDAJO VLOGE: 15. 11. 2022 TRENUTNO ZAPRT

Obrestna mera znaša je 0,35% fiksni del plus 6 mesečni EURIBOR.

Upravičeni stroški so stroški obratnih sredstev.

Najnižji znesek kredita je lahko 20.000€, najvišji pa 100.000€.

Pogoji za prijavo:

  • upravičeni do prijave so MSP-ji
  • podjetja morajo imeti najmanj enega zaposlenega na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge
  • sedež podjetja je v RS
  • glavna dejavnost podjetja mora biti registrirana v področju C – predelovalne dejavnosti in dejavnosti I55.1, I55.2, I55.3, 156, N79, N82.3, R90 in H49.391 (samo za prevoz potnikov, ki imajo licenco za prevoz potnikov in so registrirana v registru licenc pri GZS ali OZS)
  • imeti S.BON-1 z oceno najmanj SB8
  • podjetje mora biti registrirano pred 12. 3. 2020
  • podjejte izkazuje višje stroške energije v mesecu septembru 2022 v primerjavi z januarjem 2022

Zavarovanje so menice podjetja in osebno poroštvo z nepremičnino. Nepremičnina se ne vpiše pod hipoteko, potrebno je samo dokazati premoženje v razmerju 1:1.

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.