P4D – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

P4D – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 – 2023), preko katerega  lahko podjetja iz vzhodnega dela Slovenije pridobite nepovratna sredstva v višini med 30.000 in 100.000 EUR in hkrati največ 60% upravičenih stroškov projekta.

Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove strojne opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje,
– stroški nakupa nove programske opreme za digitalizacijo poslovanja in proizvodnje,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev za usposabljanja, svetovanja,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene in
– posredni stroški.

 

Več o pogojih razpisa, lahko preberete na povezavi tukaj. 

Kot s strani DIH Slovenija potrjeni strokovnjaki s področja digitalne strategije, vam v našem Podjetniškem Projektnem Centru nudimo brezplačno preliminarno oceno možnosti in v primeru prijave pripravo kakovostne vložne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj