P1 PLUS 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis P1 PLUS 2022 Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za katerega je na voljo 7.950.000€.

RAZPIS ZAPRT

ROKI ZA ODDAJO VLOG: 1. 9. 2022, 15. 9. 2022, 1. 10. 2022, 15. 10. 2022
 
Namen produkta P1 plus 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP

Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki morajo imeti vsaj enega zaposlenega.

Obrestna mera kredita s subvencionirano obrestno mero znaša 0,6% in 0,85% za podjetja iz šifre G.  Za Mlada podjetja znaša obrestna mera 0,35% in 0,85% za podjetja iz šifre G.

Upravičeni stroški so stroški obratnih in osnovnih sredstev. Če se gre v investicijo v samo obratna sredstva, je lahko maksimalna višina kredita 100.000€. Če se pa gre za investicijo v osnovna sredstva je pa lahko maksimalna višina kredita 937.500€ (polovica manj za cestno tovorni promet) pri čemer lahko obratna sredstva znašajo do 30% vseh upravičenih stroškov. V vsakem primeru mora lastna udeležba znašati vsaj 20% vseh upravičenih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis in lahko traja do 31. 12. 2023. Upravičeni stroški so lahko nastali od 1. 1. 2022, vendar še ne smejo biti plačani.

Pogoji za prijavo:

  • bonitetna ocena po GVIN vsaj D2 (ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 1. 2021)
  • razmerje med celotnim kapitalom in obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7%
  • razmerje med finančnim dolgom in EBITDA do vključno 7,0
  • ohranitev števila zaposlenih

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.