P1 plus 2019

P1 plus 2019 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (SPS) je objavil Javni razpis P1 plus 2019 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

 

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj  ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

 

Več o pogojih  javnega poziva lahko preberete na povezavi tukaj.

Na podlagi bogatih izkušenj vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo celotne dokumentacije.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 03 898 00 24, preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu  ali osebno v naših poslovnih prostorih.

Komentiraj