P1 COVID 2022 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je objavljen P1 COVID 2022 | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za katerega je na voljo 10.500.000€.

RAZPIS ZAPRT

ROKI ZA ODDAJO VLOG: 5. 9. 2022, 20. 9. 2022, 5. 10. 2022, 20. 10. 2022 
 
Namen produkta P1 COVID 2022 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP

Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki morajo imeti vsaj enega zaposlenega in izkazujejo padec čistih prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019.

Obrestna mera kredita s subvencionirano obrestno mero znaša 0,35% + 6 mesečni EURIBOR.

Upravičeni stroški so stroški obratnih sredstev.  Maksimalna višini kredita za mikro in mala podjetja je 100.000€, medtem, ko je za srednja podjetja najvišji znesek kredita 200.000€. Lastna sredstva morajo biti v višini najmanj 20% upravičenih stroškov.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na razpis in lahko traja do 31. 12. 2023. Upravičeni stroški so lahko nastali od 1. 1. 2022, vendar še ne smejo biti plačani.

Pogoji za prijavo:

  • bonitetna ocena po GVIN vsaj D2
  • razmerje med celotnim kapitalom in obveznostim do virov sredstev mora biti vsaj 7%
  • razmerje med finančnim dolgom in EBITDA do vključno 7,0
  • ohranitev števila zaposlenih

Na podlagi več kot 14 letnih izkušen na področju pridobivanja nepovratnih spodbud za podjetja, vam v našem Podjetniškem projektnem centru nudimo brezplačno svetovanje, brezplačno preliminarno oceno možnosti in strokovno pripravo vložne dokumentacije.
Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239, 03 898 00 24, pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.