Digitalizacija MSP znova podprta z vavčerji podjetniškega sklada

 

Novosti pri vavčerju za dvig digitalnih kompetenc

 

 • Upravičenec mora napoved usposabljanj (na lokaciji in on-line) oddati vsaj pet (5) dni pred pričetkom usposabljanja. Upravičenec usposabljanja (na lokaciji in on-line) najavi preko povezave TUKAJ.
 • Izbrani zunanji izvajalec usposabljanja je zavezan po vsakem izvedenem usposabljanju pripraviti poročilo o izvedenem usposabljanju. Obrazec za poročilo bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije, TUKAJ.
 • Prijavitelj v roku 5 delovnih dni po končanem usposabljanju na e-naslov na info@dihlslovenia.si posreduje:
  • poročilo o izvedenem usposabljanju
  • listo prisotnosti,
  • fotografijo iz usposabljanja,
  • zaslonski posnetek usposabljanja (v primeru on-line usposabljanja),
  • izpis e-prisotnosti udeležencev in njihove prisotnosti – časovna prijava in odjava (v primeru on-line usposabljanja).
 • Na podlagi prejete dokumentacije bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval Obrazec št. 1 potrdilo DIH Slovenije o ustrezno izvedenem usposabljanju v okviru vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki ga prijavitelj skupaj s preostalimi dokazili odda prek e-portala Slovenskega podjetniškega sklada.

 

Novosti pri vavčerju za digitalno strategijo

 

 • Pogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi.
 • Na podlagi izdelane ocene prijavitelj izpolni prijavni list (v katerem med ostalim opredeli, zakaj potrebuje digitalno strategijo in kakšen je pričakovan vpliv pripravljene strategije na podjetje).
 • Prijavitelj lahko odda prijavo na poziv za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja TUKAJ.
 • Oceno s priporočili in vlogo za javni poziv (prijavni list) mora prijavitelj posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije – info@dihslovenia.si.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenije v roku 8 delovnih dni prijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).
 • Prijavitelj ima 10 delovnih dni časa, da pošlje dopolnjen končni izdelek v ponovni pregled.

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja za pripravo digitalne strategije so na voljo TUKAJ.

 

Novosti pri vavčerju za kibernetsko varnost

 

 • Pogoj za oddajo vloge je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje DIH Slovenije k vlogi, zato mora prijavitelj izpolnjen prijavni list (v katerem med drugim opredeli, zakaj se odloča za testiranja v okviru vavčerja za kibernetsko varnost, kakšen je pričakovan vpliv opravljenega testiranja, v primeru penetracijskega testiranja navede IKT infrastrukturo na kateri je aplikacija, ki jo nameravajo testirati, postavljena) posredovati na elektronski naslov DIH Slovenije – info@dihslovenia.si. Dokumentacijo na DIH posreduje prijavitelj in ne izvajalec.
 • Na podlagi prejetega prijavnega lista bo DIH Slovenija v roku8 delovnih dniprijavitelju posredoval predhodno mnenje k vlogi – Obrazec št. 1 (po e-pošti na e-naslov prijavitelja).

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja za kibernetsko varnost so na voljo TUKAJ.

Smernice za izvedbo aktivnosti v okviru vavčerja digitalni marketing so na voljo TUKAJ.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in digitalna preko ePortala, njihova obravnava pa je hitra.

Za vse dodatne informacije in sodelovanje smo vam na voljo tudi na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239 ali preko elektronske pošte: pisarna@anaplus.eu in osebno v naših ali vaših poslovnih prostorih.

Vaše ISKRE PPC Anaplus