Odprt 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

  • Domača stran
  • Novice
  • Novice
  • Odprt 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Spoštovani,

obveščamo vas, da je odprt 1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5000 prebivalci. Seznam ustreznih naselij je objavljen tudi na naši spletni strani TUKAJ.

Do sofinanciranja so upravičene naložbe iz dejavnosti v prilogi  Nekmetijske dejavnosti Priloga 12.pdf .

Prednostne naložbe

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Višina nepovratne spodbude znaša do 50% upravičenih stroškov in ne več kot 200.00 EUR.

 

Višina nepovratne spodbude znaša do 50% upravičenih stroškov in ne več kot 200.00 EUR.

Vlogo na razpis lahko oddajo:
– mikro, mala ali srednje velika podjetje,
– samostojni podjetniki,
– zadruge,
– zavodi in
– nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Upravičeni stroški:

1. Stroški ureditve in vzdrževanja objektov. Pri gradbenih in obrtniških delih se priznajo tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. Stroški nakupa nove opreme, strojev in naprav, vključno z IKT;
3. Splošni stroški.

V našem Podjetniškem projektnem centru Anaplus vam nudimo brezplačno svetovanje in brezplačno pripravo preliminarne ocene možnosti, hkrati vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije po ugodnih cenah.

Na voljo smo vam na naši modri številki 040 200 358, 040 642 239 ali preko elektronske pošte pisarna@anaplus.eu

Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne predstavitve razpisa, ki bo objavljena v četrtek, 16.7. ob 10. uri. Poleg tega razpisa vam bomo predstavili še prihajajoče razpise za letošnje leto, med drugim tudi težko pričakovani razpis P4D, za digitalne preobrazbe podjetij. Na ogled predstavitve se lahko prijavite TUKAJ. Predstavitev je brezplačna.

V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo!

Komentiraj