Novo leto, nove davčne olajšave za naložbe v digitalno in zeleno preobrazbo

Spoštovani,

z letom 2022 so se uvedle spremembe davčne zakonodaje, konkretneje dopolnilo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in sicer novela št. 172/21 je dodala določilo 55. c člena, ki poleg računalniške opreme (že določal 55.a člen) med davčne olajšave podjetja šteje tudi:

1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke  ter

2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.
Kaj pomeni “Računalniška oprema”?
.
Izjema po določbi 1. točke drugega odstavka 55.a člena ZDDPO-2, ki iz olajšave izvzema pohištvo in pisarniško opremo, velja za računalniško opremo, kar pomeni, da je predmet olajšave za investiranje lahko strojna in programska oprema, vključno z določenimi vrstami pisarniške opreme, ki imajo vgrajene komponente računalniške opreme, kot na primer:
.
– med računalniško opremo, za katero se lahko uveljavlja olajšava za investiranje, se lahko šteje tudi multifunkcijska naprava, ki ima vgrajeno mrežno kartico, s katero je povezana na interno računalniško omrežje, oziroma, ki se dejansko uporablja v povezavi z računalnikom;
.
– pametni telefoni poleg prenosa zvoka omogočajo še upravljanje z elektronsko pošto, zajem in prenos slikovnega in video materiala, dostop do interneta, uporabo različnih programov, vključno z dostopom do internih informacijskih sistemov podjetja, hrambo podatkov itd.. Pri pametnem telefonu predstavlja klasični telefon zgolj eno od mnogih funkcij, druge funkcije, ki vključujejo zajem, obdelavo, hrambo in prenos podatkov pa pametni telefon funkcionalno izenačujejo z računalnikom. Da gre v primeru pametnega telefona dejansko za računalniku podobno napravo, priča tudi njegova tehnična sestava. Sestavlja ga procesor in pomnilnik, v njem teče operacijski sistem in različne aplikacije;
.
– podobno izhaja iz opisa osnovnih značilnosti in informacij o uporabi pametne ure, da je nosljiva računalniška naprava, namenjena nošenju na uporabnikovem zapestju, ki ponuja funkcionalnosti, podobne tistim na pametnih telefonih. Samostojno ali v povezavi z mobilno napravo omogoča povezavo s spletom, upravljanje mobilnih aplikacij, klicanje, pošiljanje besedilnih in video sporočil, GPS navigacijo, itd. Glede na podobne značilnosti se olajšava lahko uveljavlja tudi v primeru nakupa pametne ure in drugih podobnih mobilnih »iNaprav«, ki z vgrajeno programsko opremo zagotavljajo funkcionalnosti, ki so potrebne za opravljanje poslovnih funkcij zavezanca.
.
.
Pozor! Davčni zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
Če slučajno niste prijavili projektov ali jih dobili, lahko še vedno uveljavljate primerne davčne olajšave v maksimalnem deležu 40% investicije!
Tako tudi konkretno, poleg razpisanih nepovratnih sredstev (več o aktualnih razpisih najdete tule), Slovenija deluje v smeri digitalne in zelene preobrazbe. Ne zamudite tudi vaše priložnosti za razvojni preboj!
.
V okviru digitalnega projektnega stičišča ANA+DIH 1.9 vam strokovno svetujemo, katere rešitve so najustreznejše za vašo dejavnost in velikost ter vam pomagamo pri ureditvi financiranja v ta namen (nepovratne spodbude, krediti, obročna odplačila…).
.
Za več informacij smo vam na voljo
ISKRE PPC ANAplus