Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

Finančna perspektiva 2014 – 2020: Katerim področjem več poudarka?

Večletni finančni okvir EU (tudi finančna perspektiva) je dogovor o ključnih prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov EU za večletno obdobje (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Je temeljni okvir za izvajanje evropskih politik in njihovo financiranje ter osnova za letne proračune EU. Obstoječi finančni okvir 2007-2013 se zaključi konec leta 2013. Pogajanja o večletnem finančnem okviru 2014-2020 […]
Preberi več

Razpisi so tu, zato z idejami na plan!

Razvoj, usposabljanje, evropsko sodelovanje in investicije – predstavljamo vam najzanimivejše razpise leta 2010. Tudi leta 2010 bodo na slovenski in tudi evropski strani objavljeni številni razpisi, s katerimi boste lahko financirali svoje projektne ideje, investicije in razvoj. V vsakem primeru vam evropski projekti omogočajo pridobitev novih partnerjev, novih trgov in razširitev lastnih obzorij, njihovi multiplikativni […]
Preberi več