Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

100 % sofinanciranje izobraževanj zaposlenih starejših od 45 let

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 26.07.2019 objavil Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”. Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih […]
Preberi več

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Javni razpis “Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2”   Obveščamo vas, da je v mesecu septembru rok za oddajo vlog na javni razpis “SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2”.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, […]
Preberi več

Posebne spodbude P4L 2019

P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.    Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter […]
Preberi več

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Pridobitev nepovratnih sredstev […]
Preberi več

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Javni razpis “Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov” Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31.05.2019 objavila Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih […]
Preberi več

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil dopolnitev razpisa P7R 2018, kateri je bil prvotno objavljen 28.12.2018 v Uradnem listu. To pomeni, da bodo lahko do ugodnih mikrokreditov SPS-a v sklopu razpisa P7R 2018, ki je namenjen mikrofinanciranju podjetij na problemskih […]
Preberi več

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

Vavčer za statusno preoblikovanje družb Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer s področja STATUSNEGA PREOBLIKOVANJA DRUŽB. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v […]
Preberi več

Sklad skladov – posojila za raziskave, razvoj in inovacije

Sklad skladov – posojila za raziskave, razvoj in inovacije   Obveščamo vas, da je za kreditiranje naložb razvojno naravnanih podjetij na voljo nov produkt Sklada skladov. SID banka, ki upravlja Sklad skladov, vzpostavljen z namenom financiranja gospodarstva in občin s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev, širi dostop do posojil za raziskave, razvoj in inovacije. Od 3. […]
Preberi več

Vavčerji, ki se nanašajo na digitalizacijo

Vavčerji, ki se nanašajo na DIGITALIZACIJO Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri nove javne pozive, ki se nanašajo na DIGITALIZACJO. Podjetja bodo v okviru vavčerjev za digitalizacijo lahko pridobila: Vavčer za pripravo digitalne strategije, Vavčer za digitalni marketing, Vavčer za dvig digitalnih kompetenc ter Vavčer za kibernetsko varnost.    MSP lahko preko vavčerjev hitro in […]
Preberi več

P7-2 2019 MIKROKREDITI

P7-2 2019 – MIKROKREDITI Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P7-2 2019 – MIKROKREDITI za pridobitev mikrokreditov za mikro in mala podjetja. Značilnosti mikrokredita: – kredit lahko namenite za obratna in/ali osnovna sredstva (plače, material, trgovsko blago, stroje in opremo,…), – vrednost posameznega kredita znaša od 5.000 EUR do 25.000 EUR, – ugodna obrestna […]
Preberi več