Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

Oktober – mesec kibernetske varnosti

Pet najpogostejših zmot s področja kibernetske varnosti   Mesec oktober je evropski mesec kibernetske varnosti,  katerega organizirajo Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij ENISA, Evropska komisija in več kot 300 partnerjev, med drugim lokalne oblasti, vlade, univerze, možganski trusti, nevladne organizacije in poklicna združenja. Zato smo za vas pripravili kratek pregled 5 najpogostejših napak, […]
Preberi več

Nepovratne spodbude za digitalno preobrazbo MSP

Nepovratne spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023) Spoštovani, kar petim našim strankam smo pripravili digitalno strategijo in ostale dele vloge za aktualni razpis Slovenskega podjetniškega sklada za digitalno preobrazbo podjetij (P4D razpis) in vse so bile odobrene na prvem roku.Dovolite, da tudi za vas in vaše podjetje pripravimo kakovostno vložno dokumentacijo za drugi rok […]
Preberi več

Procesne izboljšave 2019 – 2020

Procesne izboljšave 2019 – 2020 Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 06.09.2019, objavila Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 – 2020.  Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.  Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje […]
Preberi več

Nepovratna sredstva in brezobrestni kredit za nakup nove strojne opreme

Nepovratna sredstva in brezobrestni kredit za nakup nove strojne opreme   Eko sklad v okviru javnega poziva 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije nudi podjetjem tudi financiranje nakupa novih tehnoloških linij, strojev ali naprav oziroma nadgradnjo ali posodobitev tehnološkega procesa v obliki: – 20% nepovratne spodbude in – 80% […]
Preberi več

100 % sofinanciranje izobraževanj zaposlenih starejših od 45 let

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 26.07.2019 objavil Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”. Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih […]
Preberi več

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Javni razpis “Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2”   Obveščamo vas, da je v mesecu septembru rok za oddajo vlog na javni razpis “SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2”.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja razvojno raziskovalnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, […]
Preberi več

Posebne spodbude P4L 2019

P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0 Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0.    Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter […]
Preberi več

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije Slovenski okoljski javni sklad (EKO sklad) nudi podjetjem finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije. Pridobitev nepovratnih sredstev […]
Preberi več

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Javni razpis “Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov” Javna agencija SPIRIT Slovenija je 31.05.2019 objavila Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih […]
Preberi več

P7R 2018 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS

P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS Slovenski podjetniški sklad je objavil dopolnitev razpisa P7R 2018, kateri je bil prvotno objavljen 28.12.2018 v Uradnem listu. To pomeni, da bodo lahko do ugodnih mikrokreditov SPS-a v sklopu razpisa P7R 2018, ki je namenjen mikrofinanciranju podjetij na problemskih […]
Preberi več