Aktualno iz sveta razvoja podjetništva

Kohezijska politika v obdobju 2014–2020

Evropska komisija je v oktobru 2011 predlagala zakonodajni sveženj za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020, ki je namenjen spodbujanju rasti in delovnih mest v Evropi. Ta sveženj naj bi pomagal regijam doseči cilje, povezane z njihovimi ključnimi razvojnimi izzivi, kot so zaposlovanje, izobraževanje, revščina, inovacije, znanost in raziskave ter podnebne spremembe. Nova kohezijska politika Evropske […]
Preberi več

Finančna perspektiva 2014 – 2020: Katerim področjem več poudarka?

Večletni finančni okvir EU (tudi finančna perspektiva) je dogovor o ključnih prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov EU za večletno obdobje (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). Je temeljni okvir za izvajanje evropskih politik in njihovo financiranje ter osnova za letne proračune EU. Obstoječi finančni okvir 2007-2013 se zaključi konec leta 2013. Pogajanja o večletnem finančnem okviru 2014-2020 […]
Preberi več

Razpisi so tu, zato z idejami na plan!

Razvoj, usposabljanje, evropsko sodelovanje in investicije – predstavljamo vam najzanimivejše razpise leta 2010. Tudi leta 2010 bodo na slovenski in tudi evropski strani objavljeni številni razpisi, s katerimi boste lahko financirali svoje projektne ideje, investicije in razvoj. V vsakem primeru vam evropski projekti omogočajo pridobitev novih partnerjev, novih trgov in razširitev lastnih obzorij, njihovi multiplikativni […]
Preberi več