NOV RAZPIS ZA LESARSTVO

Odprl  se je javni razpis, ki nudi nepovratna sredstva za naložbe na področju proizvodnje polproizvodov v lesarstvu. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, vezane plošče, lameliran les idd.

Do prijave na razpis so upravičeni: mala in srednje velika podjetja registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge in izpolnjujejo pogoje razpisa.

Upravičeni stroški:
– nakup nove strojne opreme in novih strojev,
– nakup nove programske opreme,
– stroški transporta nove opreme, montaže in zagona,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za morebitne novo zaposlene zaradi investicije (priznana vrednost urne postavke je 10 EUR),

Višina upravičenih stroškov: pri prijaviteljih iz vzhodne Slovenije morajo upravičeni stroški znašati vsaj 666.666,67 EUR za mala podjetja in vsaj 857.142,86 EUR za srednja podjetja.

Višina sofinanciranja:
mala podjetja iz vzhodne Slovenije so upravičena do nepovratne spodbude v višini 45% upravičenih stroškov,
srednja podjetja iz vzhodne Slovenije pa do 35%.

Rok za izvedbo investicije: investicija se lahko začne izvajati po oddaji vloge na javni razpis in se mora zaključiti najkasneje do 31.10.2020 (prijavitelj iz vzhodne Slovenije).

Rok za oddajo vlog: 16.7.2018 in 22.10.2018.

Vabimo vas, da nas kontaktirate na našo modro številko 040 200 358. 03 898 00 24, preko elektronske pošte ali se oglasite v naše poslovne prostore. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja ter vam izdelali brezplačno preliminarno oceno možnosti. V primeru ustreznosti pa vam nudimo strokovno pripravo vložne dokumentacije.

Prav tako vabljeni, da nas kontaktirate v primeru kakršnega koli vprašanja na temo pridobivanja nepovratnih sredstev ali subvencioniranih kreditov preko javnih razpisov.

Komentiraj